Glasvezelkabel geraakt tijdens graaf-werkzaamheden

Graven van een sleuf gaat mis

Voor gemeente Dongen verhaalt NODR alle veroorzaakte schades aan kabels en leidingen.

Situatie

Een grondroerder heeft tijdens zijn werkzaamheden voor de aanleg van een glasvezelkabel een andere kabel geraakt en hierdoor schade veroorzaakt. 

Verhaalbaarheid

De gemeente heeft een handboek kabels & leidingen, waarin de geldende wet- en regelgeving en een instructie 'wat te doen bij kabelschade' zijn opgenomen. NODR heeft op grond van de WION de aannemer die de aanleg van de glasvezelkabel in opdracht heeft genomen, aan kunnen spreken voor vergoeding van alle schade.

Inkomsten gemeente

De totale herstelkosten van € 780,= heeft NODR verhaald voor gemeente Dongen. 

Andere cases