Contact
Menu
  • Complexe schade schakel onze expert in voor hulp

Expertisedienst van NODR

Bij expertise gaat het om de inhoudelijke technische- en juridische beoordeling, behandeling en begeleiding van schades.

Het vaststellen van de omvang van een schade aan een object in de openbare ruimte is niet eenvoudig. Verzekeraars eisen dat een schade objectief, correct en deskundig wordt vastgesteld en schakelen vaak zelf direct een expert in. In dat geval is het verstandig om ook zelf uw belangen te laten behartigen door een expert.

NODR Expertise

De NODR-Expertisedienst is gespecialiseerd in schades in de openbare ruimte. Onze specialisten leveren maatwerk en kunnen u op een groot aantal gebieden terzijde staan. Wij bieden ondersteuning bij het objectief vaststellen van de schade of treden op als ketenregisseur en onderhouden de contacten met de veroorzakers, verzekeringsmaatschappijen, reparateurs of experts. Ook kan NODR op detacheringsbasis ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij grote calamiteiten of tijdelijk bij schadeafdelingen.

Bij grote calamiteiten en spoedgevallen is het belangrijk om snel ter plaatse te zijn. In dit soort schadegevallen is het van belang dat een partij het wettig bewijs vastlegt en zorg draagt voor schade-beperkende maatregelen. NODR kan deze rol vervullen. Indien nodig zullen wij direct ook de expert van de tegenpartij betrekken bij de afwikkeling en vaststelling van de schade. 

Van alle schades thuis

NODR behandelt in principe alle schades die kunnen voorkomen in de openbare ruimte. NODR-Expertise stelt de omvang van de schade vast en maakt een expertise rapport met een beschrijving en calculatie. Het expertiserapport kunt u gebruiken om de schade te verhalen op de veroorzaker of de verzekeringsmaatschappij. U kunt dit ook door NODR-Schadeverhaal laten doen. U kiest zelf van welke diensten u gebruik wilt maken.

Uw contactpersoon

Antoine Godschalk

Registerexpert