CO2 prestatieladder Niveau 3

06 oktober 2020

Certificaat niveau 3 CO2-Prestatieladder behaald

Als kennispartner voor overheden op het gebied van schade verhalen en wettelijke aansprakelijkheid staan wij dagelijks (indirect) in verbinding met de openbare ruimte. Een bijdrage leveren aan een duurzame en gezonde leefomgeving vinden wij vanuit onze rol erg belangrijk. Ook merken wij dat onze opdrachtgevers en relaties steeds meer waarde hechten aan een duurzame bedrijfsvoering. Daarom staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog op onze agenda. Ons streven is om onze milieubelasting daar waar mogelijk zoveel mogelijk te beperken.

NODR zet koers naar niveau 5 van de CO2-Prestatieladder

Sinds dit jaar nemen wij deel aan de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat ons helpt bij het reduceren van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Er zijn in totaal vijf niveaus op de ladder. NODR heeft onlangs niveau 3 behaald en hiervoor het certificaat ontvangen. Hier zijn we erg blij mee, maar onze duurzame ambities reiken verder. Ons doel is om nog dit jaar niveau 5, het hoogste niveau, van de prestatieladder te bereiken. Samen gaan we voor duurzaam!

Meer weten over de duurzame ambities van NODR? Neem contact op met Jacquelien Kok–Swartjes (Commercieel Manager) via jkok@nodr.nl of 06 52 52 7657.