Opmerkelijke uitspraak voor vallende wielrenner

30 maart 2021

Wielrenner valt op gerepareerde asfaltweg. Is de gemeente aansprakelijk?

Onze juridisch experts zijn op de hoogte van recente uitspraken die de rechtbank doet in ons vakgebied. Soms komen ze uitzonderlijke cases tegen, zoals de case van een wielrenner die ten val kwam op een met koud asfalt gerepareerde asfaltweg en de gemeente aansprakelijk stelde voor de geleden schade. Wat deze case opmerkelijk maakt, is dat de verhalen van ooggetuigen in het voordeel leken te werken voor de wielrenner, maar uiteindelijk nadelig voor hem bleken te zijn.

Wat is er gebeurd?

Een groep van 15 wielrenners neemt deel aan een toertocht. Tijdens de tocht komt een van de wielrenners ten val op de weg en loopt daarbij letsel op. Hij is van mening dat hij ten val gekomen is als gevolg van een door de gemeente uitgevoerde reparatie aan de weg. Er is sprake van enig hoogteverschil tussen het asfalt doordat koud asfalt overdwars op de weg is aangebracht. Dit hoogteverschil heeft geleid tot de valpartij. De wielrenner beweert dat de weg gebrekkig is en beroept zich op artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek.

In het artikel staat:
De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend.

Artikel 6:174 is een zogeheten risicoaansprakelijkheid. Kortgezegd kan gesteld worden dat aansprakelijkheid wordt aangenomen als het gevaar zich verwezenlijkt. De partij die aansprakelijk wordt gesteld moet in dit geval aantonen dat deze niet aansprakelijk is.

Dus wanneer een weg een gevaar vormt voor een verkeersdeelnemer en het gevaar verwezenlijkt zich, dan ben je als wegbeheerder aansprakelijk voor de schade die iemand lijdt doordat de weg een gevaar vormde. De wielrenner zegt dat de weg door de reparatie gevaarlijk was voor hem en dat het gevaar zich verwezenlijk heeft. Hij is namelijk ten val gekomen. En dus is de gemeente aansprakelijk voor de geleden schade.

Verslag ooggetuigen leidt tot onvoorziene uitspraak

In deze case is er ook een aantal ooggetuigen van de valpartij. Deze getuigen, de overige 14 wielrenners, zeggen dat op het punt waar de weg is gerepareerd het stuur van de betreffende wielrenner plots dwarsstond en dat hij vervolgens viel. Ook zij bestempelen de weg als gevaarlijk. De rechtbank is echter van mening dat de weg niet gebrekkig is: vrijwel elke openbare weg bevat reparaties. Bovendien mag je bij wegen waarnaast bomen staan niet verwachten dat er geen enkele oneffenheid aanwezig is in het wegdek.

De rechtbank verklaart vervolgens dat alle 14 wielrenners tijdens het fietsen achteromkeken en zagen dat hun ploeggenoot ten val kwam nadat ze zelf probleemloos over de reparatie zijn gereden. Daarnaast heeft de gemeente voorheen geen enkele klacht ontvangen over de reparatie. De rechtbank draait de bewijslast in deze case dus enigszins om. Het gevolg hiervan is dat de ooggetuigen niet in het voordeel werken, maar juist in het nadeel van de ten val gekomen wielrenner. De rechtbank oordeelt dat de gemeente niet aansprakelijk is voor de geleden schade.

Lees hier de uitspraak van de rechtbank in de case ‘wielrenner komt ten val op gerepareerde asfaltweg’.

Wist u dat gemeenten jaarlijks meer dan 20.000 keer aansprakelijk gesteld worden?

Wettelijke aansprakelijkheid is voor ons bekend terrein. Onze onafhankelijke experts beschikken over jarenlange ervaring met alle voorkomende WA-claims en de juiste specifieke juridische kennis voor een correcte afwikkeling van aansprakelijkstellingen. Hulp nodig? Neem contact op met Jacquelien Kok, Commercieel Manager. U kunt haar bereiken via 06 52527657 en via mail jkok@nodr.nl .