De kracht van een goede samenwerking met Achmea

28 februari 2023

NODR heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met verzekeraar Achmea met als doel om op uniforme wijze schades in de openbare ruimte af te kunnen wikkelen.

Dagelijks zet NODR zich in voor het rechtmatig verhalen van schades in de openbare ruimte voor gemeenten en provincies. De inkomsten die hieruit voortvloeien, worden weer geïnvesteerd in een veilige en comfortabele buitenruimte. Wij streven altijd naar een vlotte schadeafwikkeling. Helaas is dit niet vanzelfsprekend, doordat processen (nog) niet altijd naadloos op elkaar aansluiten. Dat kan anders, vinden wij.

Gestroomlijnd proces

Als de veroorzaker van een schade bekend is of wordt na onderzoek, komen wij in contact met zijn verzekeraar voor het indienen van een schadeclaim. In veel gevallen is dit Achmea, het coöperatieve moederbedrijf van onder meer Centraal Beheer, Interpolis en FBTO. Zowel Achmea als wij vinden het belangrijk dat schades correct en efficiënt worden afgewikkeld. Ook geloven we beide in de kracht van samenwerking, want als we elkaar goed begrijpen en onze processen goed op elkaar afstemmen, kunnen we nog meer synergie creëren. Nu en in de toekomst. Daarom hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Ralph Groenendaal, directeur NODR: “Al ruim 30 jaar zijn wij onafhankelijk specialist op gebied van schade verhalen in de buitenruimte. Om het verhalen van schades goed en correct te kunnen doen is het belangrijk dat we met verzekeraars heldere afspraken maken, bijvoorbeeld over de hoogte van de schadevaststellingkosten en de wijze van indiening van schadeclaims. Daar hebben niet alleen wij en de verzekeraars baat bij, maar nóg belangrijker onze klanten. Continu streven wij naar optimalisering van processen, zodat schades nog adequater kunnen worden afgewikkeld. Wij zijn dan ook erg verheugd met het partnership met Achmea.”

René Kruijs, Directeur Schade Bedrijven bij Achmea: “ Wij streven naar een efficiënt schadeproces waarbij we een faire schadelast realiseren voor onze klanten. Met deze samenwerking maken we dit beter mogelijk.