Contact
Menu

Autoschade

Er kunnen meer schades worden verhaald dan u denkt

Veel schades aan auto’s blijven helaas voor rekening van de eigenaar, terwijl deze schades vaak wel verhaald kunnen worden. 

Ofwel op de veroorzaker of zijn verzekeraar, ofwel op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dan moet wel aannemelijk worden gemaakt dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig.

Veel automobilisten en fleetowners zijn niet op de hoogte van deze mogelijkheid. In geval van een door een derde veroorzaakte schade en de schadelijdende automobilist heeft geen verhaals- of rechtsbijstandsverzekering afgesloten, dan moet deze automobilist zelf de schade verhalen op de veroorzaker. Dit gebeurt vaak niet of niet op de juiste wijze. 

NODR biedt de helpende hand

Wij kunnen deze niet-gedekte schades op de aansprakelijke partij verhalen. Onze inkomsten halen we uit de buitengerechtelijke kosten die mee worden genomen in de claim. We bieden deze dienst aan verzekeraars en eigenaren van auto’s (fleetowners). Verzekeraars bieden in dit geval geen dekking en kunnen middels een doorverwijzing naar ons toch een oplossing bieden. Naast verzekeraars kan het ook gaan om volmacht-bedrijven of adviseurs. De groep fleetowners bestaat met name uit organisaties die zelf beschikken over een vloot voertuigen.

Bekijk ook