Contact
Menu
 • Wij merken in de praktijk dat nog veel gemeenten hun schade niet verhalen! Hoe doet uw gemeente het?

Waarom samenwerken met NODR een goed idee is?

Al meer dan 30 jaar specialist

Schade verhalen op derden is echt een specialisme. De procedure is kennisintensief en kan tijdrovend zijn. Met als gevolg dat sommige schades niet worden verhaald en worden afgeboekt. Dat is echt zonde en onnodig. Zeker als u weet dat de schades die wij aanmerken als verhaalbaar praktisch allemaal worden verhaald.

En dat zonder moeite!

NODR neemt het schadeproces volledig uit uw handen. Onze specialisten werken volgens een gestroomlijnd administratief proces. Dat levert uiteindelijk alleen maar voordelen op. Het resultaat verbetert direct, u wint tijd en u verhaalt aantoonbaar meer schade. Deze extra inkomsten kunt u weer investeren in een veilige en comfortabele buitenruimte. Op deze manier bouwen we aan de beheersbaarheid van uw schadelast en creëren we budget.

Voordelen voor u?

 • Al meer dan 30 jaar specialist
 • Helder en eenduidig schadeproces
 • Real-time inzicht 
 • Onafhankelijk en objectief
 • Geen omkijken naar aangifte
 • Gegarandeerd goed geregeld
 • Het levert direct geld op


Meer weten?

 • Hoe werkt het schade verhalen eigenlijk?

  Ons proces is onder te verdelen in 10 stappen.

  Bekijk het proces
 • 1. Melden

  Iedere melding gaat volgens een uniform proces t.b.v. registratie en dossiervorming. Zodra wij de melding digitaal hebben ontvangen (via web of app) wordt deze automatisch in ons systeem verwerkt. Na elke melding ontvangt de melder direct een uniek schadenummer en een bevestiging dat de melding is ontvangen.

 • 2. Schade dossier

  Nadat de schade in het systeem is aangemeld wordt de verhaalbaarheid van de schade beoordeeld door een schadebehandelaar. Niet alle schades kunnen worden verhaald. De functionaliteit of de levensduur van het beschadigde object moet zijn aangetast. De verhaalbare schade wordt verhaald bij de veroorzaker of de verzekeraar.  Wanneer de veroorzaker –na onderzoek- niet bekend is en de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig kan de schade worden verhaald bij de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer (WBF). Voor alle schades wordt een digitaal schadedossier aangemaakt dat real time kan worden ingezien.

 • 3. Toedrachtonderzoek

  Twee derde van de schades wordt verhaald op de veroorzaker of zijn verzekeraar. Navraag bij de politie en buurtonderzoek is daarin belangrijk. Daarnaast hebben we goede contacten met betrokken partijen als aannemers om extra informatie te achterhalen. We maken in toenemende mate gebruik van nieuwe technologieën zoals Google alerts en nieuwswebsites.

 • 4. Politieaangifte

  Bij de politie informeren we naar alle relevante informatie om verhaal op de aansprakelijke of zijn verzekeraar mogelijk te maken. De politie is een belangrijke actor in het schadeverhaalproces. We zijn goed bekend met de politie en hebben met verschillende politieregio’s afspraken gemaakt over het doen van navraag naar de mogelijke oorzaak en/of veroorzaker van een schade. Indien nodig doen we aangifte bij de politie van verlaten plaats ongeval.

 • 5. Buurtonderzoek

  Aan de hand van de locatiegegevens benaderen wij bewoners of bedrijven in de buurt voor relevante informatie. Wanneer nodig doen we een buurtonderzoek ter plaatse. We benaderen  dan buurtbewoners door te bellen of aan te schrijven en vragen of zij meer weten over de schade en de toedracht. Doordat we gedegen onderzoek doen, zijn we in staat om in circa 20% van de gevallen alsnog de veroorzaker te achterhalen.

 • 6. Aansprakelijkstelling

  Wij stellen de veroorzaker of diens verzekeraar aansprakelijk. Indien het onderzoek niet leidt tot een veroorzaker en het betreft een schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig dan richten wij onze claim tot het Waarborgfonds. We hebben goede afspraken gemaakt met verzekeraars en het Waarborgfonds.

 • 7. Schaderapportage

  We maken een overzichtelijk op waarin we een deskundig en zorgvuldig samengestelde financiële claim opnemen.  Voor een goede beoordeling hebben we minimaal een overzichtsfoto, een objectfoto en een goede detailfoto nodig. Dat is geen sinecure, we geven hier workshops in. Want met een slechte onderbouwing –en foto’s vormen een bewijs van de schade-  kan niet worden verhaald.

 • 8. Vaststellen schadeomvang

  Ons beleid is dat de relatie schadeloos moet worden gesteld voor de schade die daadwerkelijk is geleden, niet meer en ook niet minder. We kijken daarbij of alle kostencomponenten zijn meegenomen en beoordelen of de gemaakte kosten billijk, redelijk en marktconform zijn. In onze claim betrekken wij naast materiaal- en materieelkosten en de kosten van de reparatie verder nog de kosten van eigen inzet, de BTW en de schadevaststellingskosten.

 • 9. Invordering en afdracht

  Het schaderapport wordt ingediend bij de WA-verzekeraar van de  aansprakelijke, het Waarborgfonds en incidenteel direct bij de aansprakelijke of de veroorzaker. Wij verzorgen de incasso van de schade en dragen deze middels een gespecificeerde nota periodiek af aan onze relatie. Per claim geven we inzicht in de verhaalde bedragen en de verschillende kostencomponenten. De incasso van deze gelden loopt via een aparte Derdengeldenrekening (opgezet door NODR in een juridisch separate stichting). Als betaling uitblijft, wordt vervolgens in overleg met de relatie een vervolgstap bepaald. Indien wij de verhaalbaar achten, worden meer dan 99,5% van de schade ook daadwerkelijk verhaald.

 • 10. Online klantrapportages

  Wij verwerken schades geheel papierloos. NODR heeft een online klantportaal dat toegankelijk is via deze website. U kunt op ieder moment de voortgang en de historie van al uw schades raadplegen:

  - De actuele status en voortgang van individuele dossiers;
  - Financiële gegevens van de schadedossiers;
  - Foto’s van de schades;
  - Gevoerde correspondentie;
  - Diverse managementrapportages;

Onze klanten

 • + 130andere klanten uit de overheid, bedrijfsleven en private sector
 • + 130andere klanten uit de overheid, bedrijfsleven en private sector
 • + 130andere klanten uit de overheid, bedrijfsleven en private sector

NODR is: 
ISO gecertificeerd

NODR is ISO 9001 gecertificeerd. Met onze partner KIWA, die hoog gekwalificeerde certificeringen verzorgt, borgen en vernieuwen wij doorlopend de kwaliteit van onze managementsystemen. 

Lees meer

NODR steunt:
Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor slachtoffers van misdrijven, (verkeer)ongevallen en rampen. NODR steunt dit fonds door een jaarlijkse bijdrage. 

Lees meer

NODR helpt:
Climate Neutral Group

Oog voor een schonere wereld en gezonde toekomst. NODR helpt hier graag aan mee. Climate Neutral Group pakken klimaatprojecten op die impact hebben op reductie- en compensatie van CO2-uitstoot.

Lees meer