Risicoanalyse

Alle risico's in beeld en tips voor preventie

Risicoanalyse

Met de juiste preventiemaatregelen kunt u WA-claims verminderen en -misschien nog wel belangrijker- worden voorkomen.

Als gemeente heeft u de verantwoordelijke taak om te zorgen voor een veilige en toegankelijke woon-, werk- en leefomgeving voor iedereen. Voor een optimaal beheer van de openbare buitenruimte is het van belang dat u als gemeente weet wat er speelt, waar kansen te behalen zijn en waar risico’s op de loer liggen. Hier ligt een enorme uitdaging. Wegbeheer brengt immers risico’s met zich mee.

Hoe risicobewust is uw gemeente? Is uw gemeente voldoende risicobestendig? Hoe voorkomt u als wegbeheerder ongelukken en verbetert u de verkeersveiligheid? Heeft u de probleemgebieden, waaruit mogelijke schadeclaims van burgers kunnen voortvloeien, helder in het vizier? Bent u bekend met doeltreffende maatregelen om de risico’s in uw gemeente te beperken?

Uw contactpersoon

Ellen Brander

Jurist

Dynamisch risico management

Risico’s zijn continu aan verandering onderhevig. Door goed risicobeheer en slim management kunt u wettelijke aansprakelijkheidsrisico’s effectief aanpakken en aansprakelijkheidsclaims mogelijk voorkomen. Zo wordt niet alleen uw openbare buitenruimte nóg veiliger, aantrekkelijker en comfortabeler, ook is kostenbesparing realiseerbaar. NODR staat u bij in het managen van aansprakelijkheidsrisico’s.

Onze expertise

Met behulp van een risicoanalyse brengen wij huidige en toekomstige risico’s voor aansprakelijkstellingen in uw gemeente zorgvuldig in kaart. Onze preventieve analyse is gebaseerd op de ISO 9100 risicosystematiek. Hierdoor bent u verzekerd van een integrale aanpak waarbij wij het volledige risicoproces grondig onder de loep nemen.

Onze aanpak

Nog niet elke schade kan worden voorkomen. Wel is het mogelijk om de kans dat een burger schade lijdt in uw gemeente te beperken. De schadegegevens die in ons systeem bekend zijn van uw gemeente, bieden een goed handvat voor het nadenken over preventie, lokaliseren van knelpunten en vinden van passende oplossingen om deze kwetsbaarheden te verhelpen. Denk aan data als aantallen claims, schadelocatie, toedracht en datum van het incident. Aan de hand van deze data maken wij een analyse van de belangrijkste knelpunten van schades en risicogevoelige gebieden.

Ook inventariseren wij de risico’s met direct betrokkenen vanuit meerdere perspectieven, om deze vervolgens samen te bespreken en prioriteren. Op deze wijze wordt niet alleen het risicobewustzijn van betrokken medewerkers verhoogd, ook ontstaat er een eenduidig beeld van alle kwetsbaarheden. U ontvangt van ons een compleet advies met praktische ideeën en preventieve verbeterpunten om potentiële schadeclaims van burgers te minimaliseren.

Dankzij onze risicoanalyse krijgt u een goed beeld van schades uit het verleden, mogelijk toekomstige risico’s en de financiële draagkracht van uw gemeente. Zo bent u goed voorbereid op denkbare calamiteiten, kunt u vooraf bijsturen en direct probleemgebieden aanpakken.

De voordelen op een rij

  • Alle risico’s helder in kaart
  • Inzicht financiële draagkracht
  • Overzicht preventieve maatregelen en doelgerichte oplossingen
  • Effectieve en efficiënte risicobeheersing
  • Vergroten risicobewustzijn

Meer weten? Neem contact op (info@nodr.nl)

Wij zijn van elke WA-claim thuis

NODR is een onafhankelijk specialist in advies en ondersteuning van de overheid bij aansprakelijkheidsvraagstukken die direct om een rechtvaardig antwoord vragen. Wij nemen al het bijkomende werk snel en zorgeloos uit handen. Naast het maken van een risicoanalyse, zijn wij ook sterk in het bieden van incidenteel of permanent juridisch support op het gebied van aansprakelijkstellingen.

Bekijk ook