WA Service Module

Uit handen geven van alle aansprakelijkstellingen

WA Service Module

Ervaar het gemak van de complete afhandeling van de wettelijke aansprakelijkheid claims door NODR!

Ontbreekt het continu aan tijd voor het correct afhandelen van WA-claims? Heeft u voor langere periode of blijvend behoefte aan juridische hulp op het gebied van wettelijke aansprakelijkheid? Bent u op zoek naar permanent support bij specialistische en lastige juridische vraagstukken? Met onze WA-Service Module kunt u altijd rekenen op de juiste hulp.

Schadeclaims die onder het eigen risico bedrag blijven van de aansprakelijkheidsverzekering zijn voor rekening van de provincie of de gemeente en worden niet afgewikkeld door de verzekeraar. De WA Service Module betreft met name de aansprakelijkstellingen die onder het eigen risico vallen. Als het een personenschade betreft of een schade boven het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering, verzamelen wij de relevante gegevens en leveren deze aan bij de verzekeraar. NODR handelt alle uit de aansprakelijkstelling voortvloeiende correspondentie en begeleiding met betrokken partijen af.

Uw contactpersoon

Antoine Godschalk

Registerexpert

Onze expertise

Wij nemen u al het werk uit handen. Wij helpen u snel en zorgeloos vooruit bij de beoordeling en afhandeling van wettelijke aansprakelijkstellingen. Ook staan wij garant voor een rechtvaardige juridische onderbouwing. Het enige dat u hoeft te doen, is ons de schadeclaims toesturen. Wij dragen zorg voor de rest, namelijk:
- directe communicatie met de burger
- Onderbouwen en bewijzen dat uw gemeente wel/niet aansprakelijk is
- Genereren van bewijsmateriaal (foto’s, offertes en getuigenverklaringen)
- Beoordelen WA-claim en het nemen van een gerechtvaardigd besluit
- Bijhouden van een digitaal dossier
- Gesprekken voeren met gemeentelijke buitendienstmedewerkers
- Verstrekken van een jaarrapportage
- Adviseren over preventieve verbetermaatregelen

De voordelen op een rij

  • Totale ontzorging
  • Compleet digitaal dossier
  • Volledige onafhankelijke toetsing door een jurist(e)
  • Afhandeling door een jurist(e) met specifieke WA-kennis
  • Digitaal intakeformulier t.b.v. correcte en complete indiening WA-claim
  • Efficiënte beoordeling en afwikkeling aansprakelijkstelling
  • Digitale en snelle terugkoppeling aansprakelijkheid gemeente
  • Flexibiliteit en continuïteit in werkcapaciteit
  • Voorstel van preventieve verbetermaatregel
  • Transparante kosten

Permanent behoefte aan deskundige en specialistische juridische ondersteuning in het kader van wettelijke aansprakelijkheid? Neem contact op (info@nodr.nl)

Wij zijn van elke WA-claim thuis

NODR is een onafhankelijk specialist in advies en ondersteuning van de overheid bij aansprakelijkheidsvraagstukken die direct om een rechtvaardig antwoord vragen. Wij nemen al het bijkomende werk snel en zorgeloos uit handen. Naast het bieden van incidentele of permanente juridische ondersteuning op het gebied van aansprakelijkstellingen, verzorgen wij ook kennissessies en zijn wij expert op het gebied van risicopreventie.

Bekijk ook