CO2 prestatieladder

Samen zorgen voor minder CO2

NODR geeft betekenis in haar bedrijfsvoering aan de slogan 'Samen zorgen voor minder CO2'

Niks doen is geen optie!

Bij NODR zijn we bewust bezig met het werken aan ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Om die reden hebben wij gekozen voor deelname aan de CO2-Prestatieladder. Dit instrument ondersteunt ons in het werken aan onze CO2-uitstoot en ons CO2-bewust handelen, waarbij het jaar 2019 als basisjaar geldt en het meest recentelijk in kaart is gebracht. NODR is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Dit certificaat staat onder de naam Olivius Groep B.V., het beheer waar NODR onder valt. Onze CO2-uitstoot wordt hierdoor gemonitord en jaarlijks evalueren wij ons energiebeleid, onze CO2-reductiedoelstellingen en onze vorderingen hierin. Met deze pagina houden wij u hiervan op de hoogte.

Daarnaast nemen wij deel aan een aantal initiatieven en zijn wij lid van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Onder de link vindt u onder andere de documenten met betrekking tot het keteninitiatief van NODR. Het certificaat is behaald onder naam van Olivius Groep B.V. het beheer van NODR en ons zusterbedrijf Nobralux, vandaar dat u onze gegevens onder die naam terugvindt op de SKAO webpagina.

CO2 reductiesysteem

Vanuit mijn rol als commercieel manager vind ik het van groot betekenis dat wij goed doen voor zowel onze klanten als de maatschappij.

Jacquelien Kok-Swartjes, Commercieel Manager