CO2-Prestatieladder

Samen zorgen voor minder CO2

NODR is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder

Als kennispartner voor overheden op gebied van schade verhalen en wettelijke aansprakelijkheid staan wij dagelijks (indirect) in verbinding met de openbare ruimte. Om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een duurzame en gezonde leefomgeving staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog op onze agenda. Om die reden hebben wij gekozen voor deelname aan de CO2-Prestatieladder.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat ons helpt bij het verminderen van de CO2-uitstoot en het energieverbruik. NODR is gecertificeerd op niveau 5, het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder. Het certificaat staat op naam van de Olivius Groep B.V. waarvan NODR onderdeel uitmaakt.

Niets doen is geen optie

Om nu en in de toekomst de juiste CO2-reductiemaatregelen te treffen binnen onze bedrijfsvoering, hebben wij een CO2-reductieplan ontwikkeld. Hierin staan onze ambities, doelstellingen en maatregelen beschreven. Een aantal concrete maatregelen zijn al getroffen, andere acties worden op termijn uitgevoerd. Jaarlijks evalueren wij ons energiebeleid alsook onze CO2-reductiedoelstellingen en vorderingen. Wij streven naar continue verbetering.

De CO2 prestatieladder is een instrument van SKAO. Zie hier onze ledenpagina.

Organisatie in evenwicht

Naast het minimaliseren van de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu, gaat onze aandacht ook uit naar een gezonde financiële bedrijfsvoering en het creëren van een prettige, veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers.

Lees ook: nieuwsbericht 'behalen certificaat niveau 5'.

Vanuit mijn rol als commercieel manager vind ik het van groot betekenis dat wij goed doen voor zowel onze klanten als de maatschappij.

Jacquelien Kok-Swartjes, Commercieel Manager