Disclaimer, Copyright en Privacy

Disclaimer

NODR geeft op deze website informatie over onze producten en diensten. Wij besteden er veel tijd en zorg aan om u de meest actuele, juiste en betrouwbare informatie te geven. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele geleden schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze website. Ook geven wij geen garantie voor foutloze (ver)werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar, langs elektronische weg, aangeboden diensten. NODR verstrekt met deze website informatie over diensten die door NODR worden aangeboden, wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Toegang tot en het gebruik van deze website, betekent dat de gebruiker instemt met deze disclaimer.

Copyright

Het copyright op de informatie op deze website ligt bij NODR BV. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, openbaar worden gemaakt in enige vorm of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik zonder dat u vooraf schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan NODR.

Privacy policy

NODR stelt uw interesse in onze diensten en uw bezoek aan onze website op prijs. De door u verstrekte gegevens, met inbegrip van uw e-mail adres, kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Als u bijvoorbeeld gegevens verstrekt omdat u van ons informatie wilt ontvangen, dan kunnen wij uw gegevens in ontvangst nemen en opslaan. Met behulp van deze gegevens kunnen wij aan uw verzoek om informatie voldoen. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.