Schadeverhaal

Beter geregeld, minder verspilling

Wij verhalen schades voor gemeenten

Schade verhalen op derden is een specialisme, want het is tijdrovend en ingewikkeld. Daarom worden sommige schades niet verhaald en afgeboekt. Dat is zonde.

NODR lost dit op door het proces van schadeverhalen volledig uit handen te nemen volgens een gestroomlijnd proces: u wint direct tijd en u verhaalt aantoonbaar meer schade! Deze inkomsten kunt u weer investeren in een veilige en comfortabele buitenruimte.

Waarom verhalen wij schade?

Bekijk de video

 • Hoe werkt het verhalen
  van schade eigenlijk?

  Melding
  Dossier
  Buurt-
  onderzoek
  Politie-
  aangifte
  Aansprakelijk-
  stelling
  Schade-
  omvang
  Claimen
  Invordering
  en afdracht
  Bekijk de stappen van dit proces
 • 1. Melding

  Iedere melding gaat volgens een uniform proces t.b.v. registratie en dossiervorming. Zodra wij de melding digitaal hebben ontvangen (via web of app) wordt deze automatisch in ons systeem verwerkt. Na elke melding ontvangt de melder direct een uniek schadenummer en een bevestiging dat de melding is ontvangen.

 • 2. Dossier

  Nadat de schade in het systeem is aangemeld wordt de verhaalbaarheid van de schade beoordeeld door een schadebehandelaar. Niet alle schades kunnen worden verhaald. De functionaliteit of de levensduur van het beschadigde object moet zijn aangetast. De verhaalbare schade wordt verhaald bij de veroorzaker of de verzekeraar. Wanneer de veroorzaker –na onderzoek- niet bekend is en de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig kan de schade worden verhaald bij de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer (WBF). Voor alle schades wordt een digitaal schadedossier aangemaakt dat real time kan worden ingezien.

 • 3. Buurtonderzoek

  Twee derde van de schades wordt verhaald op de veroorzaker of zijn verzekeraar. Navraag bij de politie en buurtonderzoek is daarin belangrijk. Daarnaast hebben we goede contacten met betrokken partijen als aannemers om extra informatie te achterhalen. We maken in toenemende mate gebruik van nieuwe technologieën zoals Google alerts en nieuwswebsites.

 • 4. Politieaangifte

  Bij de politie informeren we naar alle relevante informatie om verhaal op de aansprakelijke of zijn verzekeraar mogelijk te maken. De politie is een belangrijke actor in het schadeverhaalproces. We zijn goed bekend met de politie en hebben met verschillende politieregio’s afspraken gemaakt over het doen van navraag naar de mogelijke oorzaak en/of veroorzaker van een schade. Indien nodig doen we aangifte bij de politie van verlaten plaats ongeval.

 • 5. Aansprakelijkstelling

  Wij stellen de veroorzaker of diens verzekeraar aansprakelijk. Indien het onderzoek niet leidt tot een veroorzaker en het betreft een schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig dan richten wij onze claim tot het Waarborgfonds. We hebben goede afspraken gemaakt met verzekeraars en het Waarborgfonds.

 • 6. Schadeomvang

  Ons beleid is dat de relatie schadeloos moet worden gesteld voor de schade die daadwerkelijk is geleden, niet meer en ook niet minder. We kijken daarbij of alle kostencomponenten zijn meegenomen en beoordelen of de gemaakte kosten billijk, redelijk en marktconform zijn. In onze claim betrekken wij naast materiaal- en materieelkosten en de kosten van de reparatie verder nog de kosten van eigen inzet, de BTW en de schadevaststellingskosten.

 • 7. Claimen

  Ons beleid is dat de relatie schadeloos moet worden gesteld voor de schade die daadwerkelijk is geleden, niet meer en ook niet minder. We kijken daarbij of alle kostencomponenten zijn meegenomen en beoordelen of de gemaakte kosten billijk, redelijk en marktconform zijn. In onze claim betrekken wij naast materiaal- en materieelkosten en de kosten van de reparatie verder nog de kosten van eigen inzet, de BTW en de schadevaststellingskosten.

 • 8. Invordering en afdracht

  Het schaderapport wordt ingediend bij de WA-verzekeraar van de aansprakelijke, het Waarborgfonds en incidenteel direct bij de aansprakelijke of de veroorzaker. Wij verzorgen de incasso van de schade en dragen deze middels een gespecificeerde nota periodiek af aan onze relatie. Per claim geven we inzicht in de verhaalde bedragen en de verschillende kostencomponenten. De incasso van deze gelden loopt via een aparte Derdengeldenrekening (opgezet door NODR in een juridisch separate stichting). Als betaling uitblijft, wordt vervolgens in overleg met de relatie een vervolgstap bepaald. Indien wij de verhaalbaar achten, worden meer dan 99,5% van de schade ook daadwerkelijk verhaald.

Voor iedere schadesoort een oplossing

NODR Schadechecker

Bekijk welke gemeenten NODR heeft geholpen met het verhalen van schade aan objecten in de buitenruimte

Meer weten

NODR Dashboard

Een online overzicht om snel inzicht te krijgen in uw schadedossiers. 100% actueel en makkelijk!

Meer weten

NODR Schade App

Schade aan objecten in de buitenruimte kunt u makkelijk melden met onze app. Zie je schade, app de schade!

Meer weten

“Gemeenten worden meer dan 20.000 keer per jaar aansprakelijk gesteld. Is het verzekeren van dit risico altijd nodig?

Ralph Groenendaal, Directeur
Lees meer