Voldoende gewaarschuwd voor het paaltje?

ECLI:NL:RBASS:2008:BH9641

Racefietser die vlak achter andere fietsers rijdt, botst tegen paaltje in midden van fietspad aan.

Wat zegt de rechter?

Geen aansprakelijkheid van de gemeente (art. 6:174 BW).
Paaltje was bedoeld om gemotoriseerd verkeer van fietspad te weren. Paaltje is in waarschuwende kleuren uitgevoerd en zo geplaatst dat het tijdig waarneembaar is. Feit dat gemeente achteraf nog reliëfmarkering heeft aangebracht, maakt niet dat gemeente zorgplicht heeft geschonden. Zorgplicht van wegbeheerder strekt niet zo ver dat hij rekening moet houden met weggebruikers die niet in algemeen te vergen voorzichtigheid in acht nemen, zoals dicht achter elkaar met relatief hoge snelheid fietsen zonder elkaar tijdig te waarschuwen voor (mogelijke) gevaren.