Eenzijdig fietsongeval

ECLI:NL:RBGEL:2018:3271

Fietser valt door een te brede dilatatievoeg en komt als gevolg van de val in aanraking met de steigerbuis

Wat zegt de rechter?

Aansprakelijkheid gemeente
Een dame op een fiets komt ten val op een spoorwegovergang en loopt ernstig letsel op. Zij stelt de Gemeente ProRail aansprakelijk omdat zij van mening is dat het ongeval is veroorzaakt door de ligging van de spoorlijn ten opzichte van de weg. Naar haar mening is er sprake van een onveilige situatie omdat de weg die naar de overweg toevoert een flauwe bocht maakt, waardoor fietsers gemakkelijk met hun wiel in de rails terechtkomen. De rechtbank is van oordeel dat de oversteek over de spoorweg inderdaad opvallend schuin loopt, maar ook dat de situatie ter plaatse overzichtelijk is. Een fietser die het spoor nadert, ziet hoe de rails ten opzichte van de rijrichting lopen. Het oversteken van een overweg vraagt van een fietser altijd oplettendheid. Een normaal oplettende fietser die ziet dat de rails schuin moeten worden overgestoken, zal met (nóg) meer aandacht dan gewoonlijk over de spoorrails rijden en er op letten dat hij niet met zijn wiel in de rails komt. Ook wordt naar het oordeel van de rechtbank door middel van witte belijning de aandacht gevestigd op de opvallende loop van de weg over het spoor. Bovendien is er een waarschuwingsbord geplaatst met de tekst ‘gladde spoorrails’. De fietser die al heeft kunnen zien hoe de loop van de weg over het spoor is, wordt door dit waarschuwingsbord er nogmaals opmerkzaam op gemaakt dat het oversteken van dit spoor extra oplettendheid vereist. Die extra oplettendheid mag naar het oordeel van de rechtbank ook worden verwacht van fietsers. Het feit dat na het incident is besloten de overweg zo aan te passen dat fietsers de rails haaks kunnen naderen is ook onvoldoende om te oordelen dat de spoorwegovergang voordien gebrekkig was. De rechtbank komt tot de conclusie dat de fietsster een ongelukkige val met de fiets heeft gemaakt met ernstige gevolgen voor haar. Natuurlijk is dan met haar mee te voelen, aldus de rechtbank, maar gelet op het voorgaande zijn de gemeente en ProRail niet aansprakelijk.