Voetganger valt over paaltje langs trottoir

ECLI:NL:RBROT:2016:1219

Voldoet het paaltje aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen?

Wat zegt de Rechter?

Geen aansprakelijkheid van de gemeente.
Een voetganger valt over een paatje langs de stoep dat dient om auto’s van de stoep te weren. Vaststaat dat dit type paaltjes door heel de stad wordt geplaatst en dat gemeenten door heel het land gebruik maken van dit type paaltjes. Uit de foto’s blijkt dat sprake is van een overzichtelijke straatsituatie, het paaltje deel uitmaakte van een reeks paaltjes die op gezette afstand over de lengte van de stoep waren geplaatst, het paaltje c. q. de paaltjes een donkerder kleur hadden ten opzichte van de tegels van de stoep en voorts dat het paaltje en ook de overige paaltjes, mede gelet op de hoogte ervan, voor zowel voetgangers op de stoep als voor personen die de stoep willen opstappen goed zichtbaar zijn. Van een gebrek aan de weg is daarom geen sprake. Gemeente is niet aansprakelijk.