Positieve Energie: NODR steunt Het Fonds Slachtofferhulp

13 oktober 2016

Voor NODR is verantwoord ondernemen een integraal onderdeel van haar strategie, cultuur en bedrijfsvoering.

De rol die goede doelen vervullen is van onmiskenbaar belang voor de samenleving. Op de één of andere manier is iedereen wel eens betrokken geweest bij een goed doel. NODR wil ook iets betekenen voor de samenleving. Niet alleen om in contact te staan met de maatschappij, maar ook vanwege het inspirerend werkt en positieve energie geeft.

NODR steunt Het Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor slachtoffers van misdrijven, (verkeer)ongevallen en rampen. Zij werven fondsen om de hulp aan slachtoffers te verbeteren en door te ontwikkelen. Ze investeren alleen daar waar het echt bijdraagt aan de verbetering van de positie van slachtoffers. Het Fonds Slachtofferhulp wil dat de juiste hulp voor iedereen beschikbaar en vindbaar is. Alle inspanningen van Fonds Slachtofferhulp zijn gericht op hoop, veerkracht en empowerment van het slachtoffer.