NODR is koploper op het gebied van schade verhalen

20 juni 2017

Recordbedrag aan schade verhaald in 2016

Afgelopen jaar hebben wij maar liefst 16 miljoen euro aan schade in de openbare ruimte verhaald voor onze opdrachtgevers. Het WBF geeft op hun website aan dat de uitgaven voor ‘schade aan wegmeubilair’ in de orde grootte van 20 miljoen euro per jaar is. 

Beide bedragen maken duidelijk dat het voor gemeenten absoluut loont om schade in de openbare ruimte actief te verhalen.

Schade verhalen is een specialisme

Wij weten als geen ander dat het proces van schade verhalen op derden een complex verhaal is. Je moet immers over de nodige knowhow beschikken en de totale procedure neemt vaak geruime tijd in beslag. Omdat wij gespecialiseerd zijn in dit vakgebied, zijn wij in staat om vrijwel alle verhaalbare schades met succes te verhalen.

Wij zijn expert op het gebied van onderstaande schadesoorten in de openbare ruimte:

 • Openbare verlichting
 • Verkeersregelinstallaties
 • Wegen en verkeersborden
 • Milieu
 • Groen
 • Kabels en leidingen

Win-winsituatie

In de praktijk blijkt dat gemeenteambtenaren en beleidsmedewerkers (nog) niet altijd op de hoogte zijn welke schades zij allemaal kunnen verhalen. Dit is een gemiste kans! Wanneer het schadeproces direct vanaf het begin zorgvuldig en met de juiste aandacht wordt behandeld, is de kans op slagen zeer groot. Dit is niet alleen gunstig voor de gemeente, oftewel de benadeelde partij. Het bespaart ook de gemeenschap onnodige kosten. Een win-winsituatie dus!

Openbare verlichting grootste schadepost 

Nederland telt ongeveer 3,5 miljoen lichtmasten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste schade in de openbare ruimte wordt geleden in de verlichting. Ook NODR onderschrijft dit. Van alle schades die NODR aan wegmeubilair verhaald is 60% toe te kennen aan de openbare verlichting. Zie de grafische afbeelding waarop het is weergegeven.

Toenemende rol slimme technologie

Technologie heeft een grote invloed op hoe wij werken en leven. Ook in de openbare ruimte vinden technologische ontwikkelingen plaats (Smart City oplossingen). Openbare verlichtingsobjecten worden steeds vaker benut om technologische apparatuur in en op te plaatsen. Inventieve en technische hoogwaardige oplossingen brengen aanzienlijk hogere kosten met zich mee. Ze maken het proces van schade verhalen nog complexer.

Wees hier als gemeenteambtenaar en beleidsmedewerker alert op! Onze specialisten zijn waakzaam en zorgen ervoor dat dergelijke innovatieve technologische toepassingen altijd worden meegenomen in kostencalculaties. Zo komt achteraf niemand voor vervelende verrassingen te staan.

NODR ontzorgt 

Als onafhankelijk, objectief en specialistisch partner hebben wij het vermogen om schadekosten van benadeelde partijen zo optimaal mogelijk te verhalen. Wij nemen het schadeproces volledig uit handen en werken volgens een gestroomlijnd administratief proces. Onze experts beschikken over specifieke vakkennis per schadesoort en zijn op de hoogte van de meest recente jurisprudentie op het gebied van schade verhalen. Ook verrichten wij een uitvoerig buurtonderzoek, wat vaak een onderschat maar wel erg belangrijk onderdeel is in het gehele proces.

Onze efficiënte werkwijze levert meerdere voordelen op:

 • Directe resultaatverbetering
 • Tijdswinst
 • Hoger verhaald schadebedrag
 • Extra inkomsten voor een veilige, comfortabele buitenruimte
 • Beheersbaarheid van de schadelast
 • Creatie budget

Succesvol schade verhalen

Wees je bewust van het feit dat het in de meeste gevallen WEL mogelijk is om succesvol schade te verhalen die veroorzaakt is door derden. Laat je niet weerhouden door het proces dat kennis-, arbeids- en tijdsintensief is. Raak niet ontmoedigd doordat de veroorzaker van de schade (nog) niet bekend is. Durf het schadeproces uit handen te geven aan een onafhankelijk schadespecialist zoals wij. Wij doen waar wij goed in zijn, zodat jij je met een gerust hart kunt focussen op het werk waar jij goed in bent!

Benieuwd wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen? Doe de schadechecker test en/of neem contact op met onze Commercieel Manager, Jacquelien Kok (06- 52527657).