Schade melden was nog nooit zo eenvoudig!

08 november 2017

Ken jij de app van NODR al

Speciaal voor onze klanten hebben wij een handige app ontwikkeld waarmee het melden van een schade nog makkelijker wordt. Waar je ook bent!

Het melden van een schade aan objecten in de buitenruimte dient zo snel mogelijk te gebeuren voor een adequate afhandeling. De medewerkers van gemeenten werkzaam in de buitendienst zijn vaak de allereerste schakel in het totale schadetraject. Het is dan ook van groot belang dat zij snel en simpel een schade kunnen melden wanneer zij een schade constateren.

Intussen maken ruim 1.000 buitendienstmedewerkers actief gebruik van onze schade app. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee! Want hoe eerder een schade gemeld, des te sneller wij aan de slag kunnen.

Hoe werkt de NODR schade app?
Met de NODR app kunnen buitendienstmedewerkers direct ter plaatse melding doen van een schade. Open de app, vul de gevraagde gegevens in en verzend de schade vervolgens via de meldknop. Na melding van de schade ontvangt de buitendienstmedewerker onmiddellijk een ontvangstbevestiging. NODR kan vervolgens direct verder aan de slag met de schade.

Gegevens melding NODR app

1.     Datum ontstaan of constatering schade

2.     Drie foto’s van het beschadigd object ter plaatse gemaakt

  • Detailfoto: de beschadiging aan het object duidelijk in beeld (bijvoorbeeld krassen, deuken, oliesporen, bermsporen, lakspoor en glas.
  • Objectfoto: het beschadigd object volledig in beeld
  • Overzichtsfoto: de omgeving waarin het beschadigd object staat

3.     Exacte locatie
Tip! Met de locatievoorziening aan op je smartphone/tablet geef je direct het adres door.

4.     Omschrijving

  • Zichtbare sporen of bijzonderheden
  • Telefoonnummers van getuigen
  • Foto of notering van het kenteken en het opschrift van het voertuig 
  • Aanwezigheid politie
  • Nauwkeurige locatiebeschrijving

5.     Aanvullende informatie van de veroorzaker indien bekend

Gebruikersgemak staat voorop
Wij streven naar een zo groot mogelijk gebruikersgemak. Daarom geven wij met plezier uitleg aan buitendienstmedewerkers over de werking en functionaliteiten van onze app. Met de schadeapp op zak, gaan medewerkers altijd goed voorbereid op pad.

De NODR schade app is geschikt voor iOS, Android en Windows Phone.

Download nu onze GRATIS app!

Ervaring gebruiker NODR app
Lees hieronder de mening van twee van onze app gebruikers:

Roland Vermeulen, gemeente Breda
“De NODR app is zeer gemakkelijk in gebruik. Ik ben zeer tevreden over het gebruik ervan. Bij gebruik van de app vul je automatisch belangrijke gegevens/informatie in. Het is een handig hulpmiddel om binnen de gemeente te implementeren en het zorgt ervoor dat buitendienstmedewerkers van verschillende afdelingen dezelfde werkwijze hanteren. Bovendien bespaart de app tijd, dit is erg waardevol met betrekking tot borging bij het Nederlands Waarborgfonds. Dan is snelheid geboden wat betreft het doen van politieaangifte en buurtonderzoek. Wij zijn zelfs dermate tevreden over het gebruik van de app, dat wij al onze onderhoudsaannemers gaan voorschrijven de NODR app te gebruiken.”

Omar van Bochove, gemeente Ede
“De NODR-schade app is eenvoudig hanteerbaar en daardoor geschikt voor elke gemeentemedewerker om te gebruiken.”