Buitendienst weer 'scherp' op het juist melden van een schade

07 juni 2017

Buitendienstmedewerkers moeten hun handen vrij kunnen houden voor herstel- en  onderhoudswerkzaamheden in- en aan de buitenruimte. Zo min mogelijk administratie alstublieft.

Gemeente Rijswijk heeft onlangs een goede stap binnen het schadeverhaal van wegmeubilair ondernomen.

De afgelopen jaren heeft NODR voor de gemeente Rijswijk al verontreinigingen op de openbare weg verhaald. Nu zal NODR alle schades in de buitenruimte voor gemeente Rijswijk gaan afhandelen.

De buitendienst van de gemeente Rijswijk is hierbij een belangrijke factor omdat zij de ogen en oren van de gemeente zijn.

Mede hierom hebben Jacquelien Kok en ondergetekende een presentatie gegeven op het steunpunt van de gemeente Rijswijk. De opkomst was groot en er werden tijdens de presentatie veel goede vragen gesteld. In deze presentatie is o.a. uitgelegd waar NODR voor staat en wat de mogelijkheden tot schadeverhaal zijn. Ook zijn er voorbeelden gegeven van de diverse schadesoorten welke de medewerkers buiten tegen kunnen komen. Ze kunnen hierbij denken aan: aangereden verkeerszuilen, verkeersborden, bomen of zelf kunstwerken.

Ook is er aan de medewerkers van afdeling onderhoud en beheer uitgelegd dat het melden van een schade (eigenlijk) heel eenvoudig en laagdrempelig is. Er kan per e-mail, app of zelfs telefonisch gemeld worden bij NODR.  De rolverdeling is helemaal duidelijk. Afdeling beheer en onderhoud meld de schade met 3 juiste foto’s. Daarna kunnen zij zich volledig concentreren op herstel van de schade. NODR verzorgt de schadevergoeding waar de gemeente recht op heeft. Glashelder!

Ik heb er zin in, als vaste contactpersoon van gemeente Rijswijk, het schadeproces volledig voor ze te verzorgen. 

Met vriendelijke groet,

Ronny de Wit
Accountmanager