Belang gedegen onderzoek

08 november 2017

Toedrachtonderzoek: mag het wat professioneler?

Bij een kwart van alle gemelde schades is de veroorzaker direct bekend in geval van een schade in de openbare ruimte veroorzaakt door een motorvoertuig. Met behulp van een toedrachtonderzoek achterhaalt NODR nog eens 25% EXTRA schadeveroorzakers. Een toename van het aantal bekende schadeveroorzakers zorgt voor een afname van het te betalen eigen risico voor gemeenten.

Volgens de Nederlandse wet is het kunnen overleggen van overtuigend bewijs cruciaal voor het vorderen van een schade. Dus des te grondiger het toedrachtonderzoek wordt gedaan, des te groter de kans op krachtig en voldoende bewijs. En des te groter dat een schade succesvol wordt verhaald. Dit maakt dat toedrachtonderzoek een waardevol en evident onderdeel is in het gehele schadetraject.

Wat is een toedrachtonderzoek nu eigenlijk?

Het toedrachtonderzoek bestaat uit het doen van navraag bij de politie en het houden van een buurtonderzoek. Een toedrachtonderzoek is noodzakelijk omdat in veel gevallen van schades de veroorzaker niet bekend is.

Schade-experts hebben volgens de wet de morele verplichting om al het mogelijke te doen dat in hun macht ligt om de schadeveroorzaker te achterhalen. In de dagelijkse praktijk blijkt dit helaas nog niet vanzelfsprekend. Er vindt nog niet altijd zorgvuldig onderzoek plaats. 

NODR neemt als onafhankelijk expert deze morele verplichting wel uiterst serieus en voert daarom standaard bij elke schade uitgebreid toedrachtonderzoek uit.

Alleen wanneer onze experts de schadeveroorzaker niet hebben kunnen achterhalen, en het betreft een schade veroorzaakt met of door een motorvoertuig, doen wij een beroep op het Nederlands Waarborgfonds.

Hoe gaat het toedrachtonderzoek in zijn werk?

NODR achterhaalt via verschillende kanalen relevante informatie over het schadegeval. Op deze wijze verzamelen wij zoveel mogelijk informatie om uiteindelijk de schadeveroorzaker met succes te kunnen achterhalen.

Politie

Een van onze belangrijkste informatiebronnen is de politie. Wij hebben een goede verstandhouding met ze. In diverse regio’s hebben wij afspraken gemaakt met de politie over het doen van navraag naar de mogelijke oorzaak en/of veroorzaker van een schade. Indien nodig doen wij ook aangifte bij de politie.

Buurtbewoners en bedrijven

Een tweede belangrijke bron van informatie zijn bewoners en bedrijven in de buurt. Zij fungeren als ogen en oren direct ter plaatse. Indien er sprake is van een klein incident benaderen wij hen telefonisch en/of schriftelijk. In geval van grotere schadegevallen doen wij ter plaatse onderzoek en spreken wij direct met bewoners en bedrijven over de schade en de toedracht. Dit levert vaak relevante informatie op, aangezien mensen meestal bereidwillig en behulpzaam zijn om het probleem op te lossen.

Derden

Ook hebben wij waardevolle contacten met derden zoals aannemers en bergingsbedrijven. Dergelijke partijen kunnen ook nuttige informatie verschaffen.

Gemeenten 

Uiteraard zijn de medewerkers van gemeenten ook een belangrijke informatiebron. Op basis van de schademelding die zij hebben ingediend, voorzien van evident fotomateriaal, kunnen wij de schade en eventuele bijzonderheden onderzoeken.

Internet 

Niet alleen offline, maar ook online doen wij uitgebreid onderzoek. Het internet verschaft ons veel informatie. Zo scannen wij bijvoorbeeld landelijke, regionale en lokale nieuwsbronnen. Daarnaast maken wij actief gebruik van sociale media, zoals Facebook en Twitter. Via Google Alert ontvangen wij informatie over schades in gemeenten waar wij actief zijn. Het internet is zeker in geval van grote incidenten van onschatbare waarde gebleken.

Wat levert het toedrachtonderzoek gemeenten op?

In gemiddeld 20% van de schadegevallen waarbij de schadeveroorzaker niet bekend is, is ons toedrachtonderzoek succesvol en weten wij de schadeveroorzaker alsnog te achterhalen. Dit zijn jaarlijks enkele duizenden schadeveroorzakers.

Wanneer een schadeveroorzaker achterhaald is en het betreft een schade veroorzaakt met of door een motorvoertuig, hoeft er geen aanspraak te worden gedaan op het Nederlands Waarborgfonds. Hierdoor bespaart een gemeente een bedrag van 250,00 aan eigen risico per schadegeval.

Wat is de toegevoegde waarde van NODR?

Als onafhankelijk schade-expert hebben wij geen enkel belang bij de schadeomvang. Bij ons staat het eerlijk en oprecht verhalen van het daadwerkelijke schadebedrag centraal. Niet meer en niet minder.

Omdat het toedrachtonderzoek een belangrijk onderdeel is van het complete schadetraject, besteden wij hier ruim aandacht aan. Wij werken volgens een helder, geautomatiseerd en gestroomlijnd proces.

Wij nemen de tijd voor elke schade. Onze experts beschikken over de juiste kennis en capaciteiten om gedegen toedrachtonderzoek te verrichten. Wij investeren continue in ons team via training en opleiding, zodat onze experts niets aan het toeval overlaten. Onze scherpte en oog voor detail maken het verschil in het succesvol verhalen van schades.

Wil je meer weten over het nut van het toedrachtonderzoek en/of wat NODR voor jouw gemeente kan betekenen hierin? Neem geheel vrijblijvend contact op met Jacquelien Kok-Swartjes, 06 5252 76 57.