Wie betaalt de rekening?

18 april 2018

Als onafhankelijk en objectief expert helpen wij al ruim 30 jaar gemeenten in Nederland met het verhalen van schades veroorzaakt in de buitenruimte.

Schade in de buitenruimte, wie betaalt de rekening?
De meeste inwoners van een gemeente zijn zich er niet van bewust wat er nu eigenlijk gebeurt met al die schades veroorzaakt aan verlichting, verkeersinstallaties, wegen en borden, groen, kunstwerken en andere objecten in de buitenruimte. Voor inwoners is het wel zichtbaar dat dergelijke schades hersteld worden. Wat echter onzichtbaar is, is wie uiteindelijk de rekening krijgt gepresenteerd van de gemaakte herstelkosten.

De schadeveroorzaker betaalt!
Gemeenten hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid richting hun inwoners. Dit geldt ook voor het verhalen van schades. Het is niet alleen in het voordeel van de gemeente zelf, maar ook van de inwoners dat een schade verhaald worden bij de veroorzaker.

Hoe mooi zou het zijn wanneer inwoners hiervan op de hoogte worden gebracht? Dat ze weten dat hun gemeente zijn uiterste best doet om de gemaakte herstelkosten te verhalen op de veroorzaker, zodat zijzelf niet de dupe worden van de rekening die betaald moet worden. Het bedrag dat wordt verhaald, kan vervolgens voor andere gemeentelijke doeleinden worden gebruikt.

Infographic zet burgers aan tot actie
Om met inwoners helder en eenvoudig te communiceren, heeft NODR speciaal voor gemeenten een infographic ontwikkeld. Hiermee kun je als gemeente in één oogopslag laten zien welk totaalbedrag is verhaald op schadeveroorzakers. 

Daarnaast is het een hulpmiddel om inwoners tot actie aan te zetten om schades in de buitenruimte te melden bij de gemeente. Hoe eerder gemeld, des de groter de kans dat de kosten met succes worden verhaald.

Aanvragen gratis infographic
Wil uw gemeente ook gebruikmaken van deze handige infographic? Aanvragen kan via e-mail info@nodr.nl en telefoonnummer 020 – 379 00 73.