Om tafel met

25 april 2018

Wat vindt gemeente Arnhem van NODR?

NODR verhaalt jaarlijks voor ruim 150 gemeenten en provincies schades in de openbare ruimte. Dit zijn zowel onvoorziene als opzettelijk aangebrachte schades aan onder meer wegmeubilair, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, groenvoorzieningen en verontreinigingsincidenten. Het begrip samenwerking is erg belangrijk als het aankomt op succesvol schades verhalen. Een voorspoedige samenwerking tussen NODR en gemeenten en provincies vergroot de kans aanzienlijk op het succesvol verhalen van schades.

Gemeente Arnhem en NODR
Een van de gemeenten waarvoor NODR al ruim 10 jaren werkzaam is, is Gemeente Arnhem. In eerste instantie voor het verhalen van schades aan verkeersregelinstallaties, maar sinds eind 2015 ook voor het verhalen van schades aan overig wegmeubilair. Frans Guebey, medewerker bij Gemeente Arnhem vertelt over de samenwerking met NODR.

Hoe ben je in contact gekomen met NODR?
‘Enkele jaren terug heb ik voor het eerst kennisgemaakt met schadespecialist NODR. Mijn collega Erik Bakkenes maakte destijds al gebruik van hun diensten voor het verhalen van schades aan verkeersregelinstallaties in onze gemeente. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor het verhalen van schades aan wegmeubilair. Tot eind 2015 nam ik alle werkzaamheden voor eigen rekening. Wegens een uitbreiding van mijn takenpakket, kreeg ik steeds meer behoefte aan het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden. Ik nam contact op met NODR en ging met ze in gesprek over wat zij voor mij en de gemeente konden betekenen betreft het verhalen van schades aan wegmeubilair.’

Waarmee helpt NODR de Gemeente Arnhem?
‘NODR neemt alle bijkomende werkzaamheden op het gebied van schade verhalen aan objecten in de openbare ruimte voor zijn rekening. NODR draagt zorg voor alle schadegevallen, ook incidenten waarvan wij in eerste instantie denken dat deze niet in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Het betreft kleine incidenten van honderden euro’s tot grote incidenten van tienduizenden euro’s. NODR ontzorgt mij en dat is erg fijn. Ik kan me daardoor focussen op andere belangrijke werkzaamheden die tot mijn takenpakket behoren. Ik doe waar ik goed in ben en daar waar nodig maak ik gebruik van de kennis en expertise van NODR.’

Hoe bevalt de samenwerking met NODR?
‘De samenwerking met NODR verloopt zeer soepel en dat vind ik erg prettig. Het contact is laagdrempelig, NODR is makkelijk bereikbaar. Zo kan ik bijvoorbeeld snel en makkelijk schades melden via hun schade app. Ook heb ik het gevoel dat ik bij iedereen terecht kan met mijn vragen. De medewerkers zijn uiterst behulpzaam wanneer ik contact met ze opneem voor meer informatie of advies. Ik beschouw NODR meer als een naaste collega dan als een externe partij.’

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van NODR?
‘De medewerkers van NODR beschikken over zeer veel kennis en expertise. Ze weten je bijvoorbeeld vrijwel direct te vertellen of een bepaalde schade wel of niet geclaimd kan worden. Daarnaast hebben ze kennis over de precieze werk- en denkwijze van verzekeraars. Ook nemen ze je het nodige werk uit handen. Voor sommige werkzaamheden had ik simpelweg te weinig tijd of beschikte ik niet over de juiste juridische kennis. Ook zijn er werkzaamheden die qua tijd en geld te kostbaar zijn wanneer wij ambtenaren deze zelf uitvoeren. NODR kan in bepaalde situaties veel sneller opereren dan de gemeente. NODR biedt dus op meerdere fronten uitkomst.’

Zou je NODR aanbevelen aan andere collega’s en gemeenten? Zo ja, waarom?
‘Ja, ik kan NODR aanbevelen. NODR investeert in de samenwerking. Zo organiseert NODR bijeenkomsten waarin wordt verteld wat ze voor je kunnen betekenen en waarin ze hun kennis en expertise delen. Ze denken actief met je mee, staan open voor opbouwende kritiek en proberen je zo optimaal mogelijk te informeren zodat je over de juiste informatie beschikt. Daarentegen delen wij informatie met NODR over hoe gemeenten werken en hoe je daar als externe partij mee om dient te gaan. Op deze wijze stimuleren we elkaar om samen iets op te bouwen.’

Met welk cijfer beoordeel je NODR?
‘Ik geef NODR een 8. Ik ben zeer tevreden en ben van mening dat er altijd ruimte blijft voor verdere ontwikkeling.’

NODR is blij
NODR is ontzettend blij om te mogen werken voor én met Gemeente Arnhem. Inmiddels zijn NODR en Gemeente Arnhem zo op elkaar ingespeeld dat de samenwerking vlot en vlekkeloos verloopt. De voornaamste reden voor de succesvolle samenwerking is het feit dat beide partijen het volste vertrouwen hebben in elkaar. 

Foto
De foto is gemaakt tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek.

V.l.n.r. Frans Guebey (wegmeubilair Gemeente Arnhem), Erik Bakkenes (verkeersregelinstallaties Gemeente Arnhem), Jim Holman (accountmanager NODR).