Melders van de maand

05 februari 2018

Medewerkers van PCO.infra zijn melders van de maand!

Bij NODR hechten wij erg veel waarde aan een optimale samenwerking met (buitendienst)medewerkers van aannemers die werken in het schadetraject. Zij vervullen namelijk een kostbare rol in het verhalen van schades. Wanneer een schade bij ons snel en op de juiste manier wordt gemeld én hierbij zoveel mogelijk overtuigend en evident bewijs wordt aangeleverd, staan we sterk. Samen zorgen we ervoor dat een schadeverhaal tot een succesvol einde wordt gebracht!

Wij vinden het de hoogste tijd om de schademelders die schades altijd op de juiste manier bij ons indienen in het zonnetje te zetten. Dat verdienen ze! Daarom heeft NODR het initiatief ‘melder van de maand’ in het leven geroepen.

De melder(s) van deze maand zijn: alle medewerkers van PCO.infra

Beste PCO.infra,

Namens alle medewerkers van NODR ontzettend bedankt voor jullie altijd alerte optreden en betrokkenheid bij het verhalen van schades. Jullie hulp is goud waard. Dat verdient een feestelijke taart!