Vergoedt u altijd de ingezonden facturen?

22 november 2019

Het is belangrijk dat niet alleen goed onderzoek wordt gedaan naar de aansprakelijkheid, maar ook naar de omvang van de schade.

Door een gat in de openbare weg is schade ontstaan aan het voertuig van een weggebruiker. Een autoband is lek geraakt en een autovelg is onherstelbaar beschadigd. Uw gemeente is aansprakelijk gesteld, acht zich na onderzoek aansprakelijk en moet daarom de geleden schade vergoeden. U ontvangt een factuur van de benadeelde partij met een factuurbedrag voor de aanschaf van 2 nieuwe autobanden (er mogen immers geen twee verschillende banden op één as) en 4 nieuwe autovelgen (de beschadigde velg is niet los leverbaar).

Vergoedt u deze factuur? De schadelijdende partij heeft zijn schade toch goed onderbouwd, of toch niet?

Conform het verzekeringsrecht mag de schadevergoeding niet hoger zijn dan de daadwerkelijk geleden schade. In verzekeringstermen wordt dit het indemniteitsbeginsel of indemniteitsprincipe genoemd.

In de praktijk ondervinden onze juridisch experts dat gemeenten zich hoofdzakelijk buigen over de vraag: ben ik aansprakelijk ja of nee? Wanneer een gemeente aansprakelijk wordt gesteld en inderdaad tot de conclusie komt dat er sprake is van aansprakelijkheid, komt het naar onze ervaring nog vaak voor dat een ingezonden factuur betaald wordt zonder dat er grondig onderzoek is gedaan naar de omvang van de schade. Er wordt vaak vanuit gegaan dat het factuurbedrag gelijk staat aan de geleden schade. Dit is echter niet zo.

Onderzoek de omvang van een schade
Het is belangrijk dat niet alleen goed onderzoek wordt gedaan naar de aansprakelijkheid, maar ook naar de omvang van de schade. Klopt het dat er geen verschillende autobanden op één as mogen? Wat is het (rest)profiel van de beschadigde band? Kan/kon de beschadigde velg niet (los) via marktplaats gekocht worden en is het wel zo dat de beschadigde velg niet los leverbaar is? Is een vergelijkbare set autovelgen tweedehands te koop? Tal van vragen die eerst uitgezocht en beantwoord moeten worden, voordat u de correcte omvang van de schade kunt vaststellen.

Bijvoorbeeld de vraag: mogen er verschillende banden op één as? Ja, er mogen autobanden van verschillende merken op een as alsook banden met een verschillend profiel. Echter mogen banden met verschillende maten, breedtes en hoogtes niet. De schadelijdende partij moet de omvang van de schade kunnen aantonen. Naast kennis van de wet moet je ook de schadeomvang goed kunnen beoordelen. Dit is belangrijk voor een rechtmatige beoordeling en markconforme vergoeding.

Stel de juiste vragen
Het stellen van vragen en doorvragen is een belangrijk onderdeel bij aansprakelijkstellingen. Niet alleen om de aansprakelijkheid te kunnen beoordelen, maar dus ook om de exacte schadeomvang vast te kunnen stellen. Twee vragen die in ieder geval beantwoord moeten worden, zijn:
1. Is er sprake van aansprakelijkheid?
2. Indien ja, hoe groot is de exacte schadeomvang?

Het verzamelen van informatie om de schadeomvang nauwkeurig te kunnen bepalen, vraagt om voldoende tijd, aandacht en juridische expertise. Wees altijd kritisch!

Onze experts beschikken over de benodigde kennis en helpen u graag met al uw aansprakelijkheidsvraagstukken; ook als dat vraagstukken zijn die betrekking hebben op het verstrekken van de juiste schadevergoeding.