NODR wegwijs in het buitengebied

24 april 2020

Aansprakelijkstellingen inzake buitengebied komen vaak voor.

Nederland is rijk aan prachtige buitengebieden. In deze natuurlijke regio’s zijn legio bedrijven uit de agrarisch sector gesitueerd en ook zijn er veel mensen woonachtig. De wegen in de landelijke gebieden worden intensief gebruikt door bewoners, recreanten en zware voertuigen zoals tractoren, landbouwwerktuigen en vrachtwagens. Ook zijn de wegen vaak smal, waardoor elkaar passeren soms een uitdaging kan zijn. Dit maakt dat deze erg kwetsbaar zijn en gebreken eraan regelmatig voorkomen.

Case: Een burger stelt de gemeente aansprakelijk voor de schade die hij geleden heeft aan de velg van zijn auto door een gat in de weg in een buitengebied. Is de gemeente aansprakelijk?

Deskundig onderzoek van belang

Om een juist antwoord te krijgen op deze vraag, dient er zorgvuldig onderzoek gedaan te worden. Een gemeente is niet zomaar verantwoordelijk voor schade die geleden is door een gebrek aan de weg in een buitengebied.

Bij het onderzoek zijn meerdere factoren belangrijk die meewegen in de beoordeling. Wat voor soort weg is het? Is er belijning aanwezig? Bevindt het gat in de weg zich binnen of buiten de belijning? Wordt ter plaatse gewaarschuwd voor een slechte berm of slechte wegkanten? Is de situatie overzichtelijk? Ook is het van belang om te weten of de weg regelmatig wordt geïnspecteerd en of ontvangen meldingen van gaten in de weg adequaat worden opgepakt door de wegbeheerder.

Om tot een juiste beoordeling te komen, is het niet alleen noodzakelijk om te beschikken over alle relevante informatie, maar ook over de juiste juridische deskundigheid.

Uitkomst van de beoordeling

In dit geval werd de claim afgewezen, omdat de betreffende weg regelmatig wordt geïnspecteerd. Zodra de gemeente een melding ontvangt van een gat in de weg, wordt deze vrijwel direct opgevuld. Omdat het een asfaltweg in een buitengebied betreft, kunnen mensen verwachten dat er gaten in de weg kunnen voorkomen. Zeker wanneer men zelf woonachtig is in het gebied. Het rijgedrag dient hierop te worden aangepast.

Weggebruikers dienen met een grote mate van voorzichtigheid gebruik te maken van de bermen in een buitengebied. Doen ze dit niet, ontstaat er al snel schade aan een voertuig. Soms is er inderdaad sprake van een gat in de weg, maar als de bestuurder zijn rijgedrag had aangepast, had hij de schade niet geleden of het gat eenvoudig kunnen ontwijken. Het is algemeen bekend dat rijden in buitengebied risico’s met zich meebrengt.

Onafhankelijk WA partner

NODR helpt gemeenten bij wettelijke aansprakelijkstellingen. Onze ervaren juridisch experts kunnen een deel van de werkzaamheden of alle werkzaamheden uit handen nemen. We werken via een digitaal gestroomlijnd proces. Dit bespaart gemeenten veel kostbare tijd. Uit onze ervaring blijkt bovendien dat het uitbesteden van aansprakelijkstellingen aan een onafhankelijke partij als positief wordt ervaren door de burger. In de meeste gevallen heeft een burger er meer vrede mee wanneer een claim door een derde partij wordt afgewezen dan door de gemeente zelf.

Meer weten? Neem contact op!