Openbare ruimte maaien? Pas op!

12 juni 2020

Buitenbank met de grond gelijk gemaakt. Wat is er gebeurd?

Als er iets niet mag ontbreken in de openbare ruimte, zijn het parkbankjes. Een belangrijke voorziening in het openbaar groen waarop burgers in alle rust kunnen plaatsnemen om te genieten van de omgeving. Fatsoenlijk onderhoud van parken en grasvelden is van belang omdat dit bijdraagt aan een prettige en veilige leefomgeving. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd even eenvoudig. Zo is onlangs tijdens maaiwerkzaamheden een buitenbank behoorlijk beschadigd geraakt. Hoe kon dit gebeuren en kan de schade worden verhaald?

Parkbank per ongeluk ‘gemaaid’

Het groen langs gemeentepaden wordt in de meeste gevallen gemaaid met grote, professionele (zit)maaiwerktuigen. In dit geval reed de grasmaaimachine over het tegelpad, waarbij een maaiarm het hoge gras direct langs het pad maaide. De grond was echter dermate droog. Er ontstond een enorm stofwolk tijdens de werkzaamheden. Het zicht van de bestuurder werd ernstig belemmerd door het stof en bleef daarom de lijn van het betegelde pad volgen. Hij zag niet dat er een bankje stond en raakte deze frontaal.

Is de schade verhaalbaar?

Het bedrijf dat de maaiwerkzaamheden voor de gemeente uitvoerde, heeft zelf melding gemaakt van het incident bij de gemeente. Ook een burger heeft een melding gaan van de schade. De gemeente is vervolgens zelf ter plaatse polshoogte gaan nemen, heeft foto’s gemaakt van de schade en deze bij ons gemeld via de NODR schade app.

Het beeldmateriaal maakt niet direct duidelijk dat de schade aan het buitenbankje is veroorzaakt door een motorrijtuig. Doordat de schadeveroorzaker zelf ook melding heeft gedaan van de schade, is er ruim voldoende bewijslast dat de schade door een motorrijtuig veroorzaakt is. Dit maakt de schade in dit geval vrijwel zeker verhaalbaar.

Onderhoud openbare ruimte complexer dan het lijkt

Van professionele maaibedrijven mag worden verwacht dat ze altijd rekening houden met het feit dat er objecten in het hoge gras aanwezig kunnen zijn, zoals bordjes en paaltjes. Zij hebben hierin, net als gemeenten, een bepaalde zorgplicht richting de burger. Toch zijn incidenten met maaimachines niet altijd te voorkomen.

In dit geval was de schadeveroorzaker bekend, maar regelmatig komt het voor dat de veroorzaker niet direct bekend is. Dan moet er soms grondig (buurt)onderzoek gedaan worden om de gegevens van de veroorzaker te achterhalen en voldoende bewijslast te verzamelen. Heeft een burger melding gedaan van de schade? Heeft de veroorzaker de schade gemeld bij zijn werkgever? Betreft het een partij die is ingehuurd door de gemeente? Of is het een partij die is ingeschakeld door de aannemer van de gemeente? Is er een motorrijtuig bij betrokken? Dit onderzoek vraagt veelal om geduld en volharding.

Het verhalen van schade verdient aandacht

Uit de praktijk blijkt dat er meer aandacht is voor het herstellen van schade in de openbare ruimte dan voor het verhalen ervan. Voor gemeenten is het vaak een behoorlijke opgave, zeker als er sprake is van een complex incident.

NODR is gespecialiseerd in het verhalen van schades veroorzaakt met of door een motorrijtuig en weet exact welke wegen bewandeld moeten worden om een schade succesvol te verhalen. Onze experts nemen al het werk uit handen. U zult ervan versteld staan dat het totale schadebedrag vaak aanzienlijk hoger is dan vooraf gedacht. Het loont absoluut de moeite om meer aandacht te schenken aan het verhalen van schades in uw buitenruimte!

Meer weten?

Benieuwd wat NODR voor uw gemeente kan betekenen en welke schades wij kunnen verhalen? Neem contact op!