Hulp bij aanvragen subsidie

03 juni 2020

De komende maanden zijn er weer subsidiekansen op landelijk niveau voor chemische drugsdumping.

Afval uit drugslabs wordt regelmatig gedumpt in buitengebieden, afgelegen terreinen, bossen, sloten en zelf in woongebieden.

Steeds meer gemeenten krijgen te maken met dit alsmaar terugkomende probleem met verstrekkende gevolgen. Illegale drugsdumping is niet alleen een probleem voor de overheid, maar ook voor de burger, en vormt hiermee een groot gevaar voor de volksgezondheid en het milieu.

In het kader van de zorgplicht richting de burger ligt hier voor gemeenten een verantwoordelijke taak. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, is het noodzaak dat dergelijke illegale synthetische drugsdumpingen snel en grondig worden verwijderd. Hiermee kunnen echter aanzienlijke kosten gepaard gaan. De veroorzaker is meestal niet te achterhalen en de geleden schade kan een gemeente niet verhalen. Om niet volledig voor de kosten op te draaien, kunnen gemeenten een beroep doen op een speciale subsidieregeling.

Aanspraak subsidie opruimkosten chemische drugsafvaldumpingen

Hoe kun je als gemeente subsidie krijgen? Onze Q&A:

 1. Hoe kunt u als gemeente subsidie krijgen?
  Vanaf 2 juni 2020 kunt u als gemeente een subsidie aanvragen via de provincie Noord-Brabant die hier speciaal een loket voor heeft ingericht. Met uitzondering van provincie Gelderland, zij heeft haar eigen subsidieregeling.
  Alle aanvragen komen bij provincie Noord-Brabant binnen en worden daar behandeld en beoordeeld. Bij toewijzing zal de provincie Noord-Brabant overgaan tot vergoeding van 50% van de gemaakte kosten tot een maximum geldend bedrag per provincie.
 2. Wat is de subsidieperiode?
  De subsidie kan worden aangevraagd voor kosten die zijn gemaakt in de periode januari 2019 tot en met november 2020.
 3. Hoe worden de aanvragen behandeld?
  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Ook heeft elke provincie een eigen subsidiepotje met verschillende inhoud. Dus: wie het eerst komt wie het eerst maalt en vis niet achter het net!
 4. Aan welke voorwaarden dient u te voldoen om in aanmerking te komen?
  - Chemisch drugsafval betreffen (dus geen wietafval of andersoortig afval afkomstig van drugsproductie)
  - Opruiming door een erkend bedrijf (voor milieukundige rapportage)
  - Politie moet aanwezig zijn geweest
  - Beschikken over een politieaangifte
  - Beschikken over alle facturen
 5. Wat moet de gemeente zelf doen?
  De gemeente regelt zelf de sanering, schoonmaken of opruiming van de chemische drugsdumping. Daarnaast moet de gemeente zelf politieaangifte doen.
 6. Wat kan NODR voor u doen?
  Wij kunnen u de tijdrovende subsidieaanvraag volledig uit handen nemen. Een kwalitatieve subsidieaanvraag vergroot uw kans op slagen. Onze specialisten zorgen voor het correct samenstellen van het zogeheten eisenpakket, bestaande uit onder meer een milieukundig rapport, politieaangifte, mutatierapport, alle kostenopgaven en doen de subsidieaanvraag. Daarnaast werken we intensief samen met de door u aangestelde erkende incidentmanagement aannemer die verantwoordelijk is voor het professioneel verwijderen van de drugsdumping en het verkrijgen van het milieukundig rapport.

Ga in gesprek met onze specialist, Antoine Godschalk, en ontdek de mogelijkheden. U kunt Antoine bereiken via mobiel 06 53 81 01 48 of via e-mail agodschalk@nodr.nl (contact).