Achter de schermen bij NODR

15 januari 2020

Het accountmanagement team over hun rol bij NODR

NODR is al ruim 30 jaar onafhankelijk specialist op het gebied van schade verhalen in de buitenruimte. Wie zijn de gezichten achter de organisatie? Maak kennis met het vierkoppige accountmanagement team van NODR dat zorgdraagt voor klantrelaties, zowel persoonlijk als online via het NODR Dashboard.

Afbeelding: v.l.n.r. accountmanagers Ronny de Wit, Linda van Zijverden, Jim Holman en Teuntje Vis.

1. Waarvoor is het accountmanagement team verantwoordelijk?
Het accountmanagement team van NODR houdt zich dagelijks bezig met een goede verstandhouding met klanten. Actief meedenken met de klant en werkzaamheden afstemmen op zijn wensen en behoeften zijn erg belangrijk.

Teuntje Vis: “Een groot onderdeel van ons takenpakket is het beoordelen, coördineren en bewaken wij het gehele schadeverhaalproces samen met onze schadebehandelaars en schade-experts. Ook zijn wij het eerste aanspreekpunt voor klanten, experts en verzekeraars. Wij zorgen voor een zo soepel en efficiënt mogelijke schadeafwikkeling.”

Het accountmanagement team geeft daarnaast presentaties aan (potentiële) klanten over wat NODR voor hen kan betekenen; onder andere welke soorten schades NODR behandelt en hoe het proces van schade melden exact in zijn werk gaat.

Ronny de Wit: “In de praktijk blijken vaak meer schades verhaalbaar dan men in eerste instantie verwacht. Het is natuurlijk zonde wanneer gemeenten onnodig schadevergoedingen mislopen. Wij helpen graag om dit te voorkomen, bijvoorbeeld door onze klanten aan te sporen om ook andere schades te melden dan uitsluitend schades veroorzaakt aan lichtmasten of wegmeubilair. Op deze manier proberen wij de schadelast voor de klant te beperken.”

2. Waarvoor is het accountmanagement team verantwoordelijk?
Het ontzorgen van de klant staat centraal in alle werkzaamheden van het accountmanagement team. Iedere schade en gemeente is anders en vraagt daarom telkens weer om een aanpak op maat. Des te beter het klantcontact, des te vlotter het verloop van het complete schadeverhaal proces.

Linda van Zijverden: “Het allerleukste aan onze functie is het directe contact met onze klanten. Wij zijn hun belangrijkste aanspreekpunt en proberen altijd samen met de klant te kijken hoe wij het verhalen van schades voor hun zo optimaal mogelijk kunnen organiseren. Ook is het erg leuk om met de behandeling van schades bezig te blijven. Zo blijven wij goed op de hoogte van ontwikkelingen in de markt en kunnen wij onze klanten het beste bedienen.”

Jim Holman: “Doordat wij intensief contact onderhouden met onze klanten, leer je elkaar gaandeweg goed kennen. Dit komt het gehele schadeproces ten goede, doordat je elkaar steeds beter weet te vinden en kunt aanvullen. Dat is erg prettig.”

3. Wat is de ambitie van het team?
Het voornaamste doel van het accountmanagement team is om de klant, waar mogelijk, te ontzorgen op het gebied van alle schades veroorzaakt in de buitenruimte. Het streven is om alle toerekenbare kosten op de schadeveroorzaker of diens verzekeringsmaatschappij te verhalen en het complete schadetraject zo soepel mogelijk te laten verlopen zodat de schade zo snel mogelijk wordt vergoed aan de klant. Daarnaast wil het team van accountmanagers meer klanten ondersteunen op het gebied van Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), want ook daarvoor kunnen gemeenten bij NODR terecht.

Linda van Zijverden: “Wij hechten zeer grote waarde aan een goede verstandhouding met onze klanten. Zij kunnen daarom altijd met al hun vragen en problemen bij ons terecht. Wij denken graag met de klant mee om vervolgens snel een passende oplossing voor hen te vinden."

Ronny de Wit: “Transparantie vinden wij ook belangrijk. Onze klanten kunnen 24/7 online hun schadedossier inzien via ‘mijn NODR’. Zo zijn ze altijd op de hoogte van de voortgang van hun dossier. Je kunt bijvoorbeeld zien welke schades nog in behandeling zijn en welke schades al zijn vergoed. Zo komen onze klanten niet voor onverwachte verrassingen te staan."

4. Wat vormt een uitdaging in het werk?
De grootste uitdaging van het team is het zo kort mogelijk houden van de doorlooptijd van een schade, zodat deze sneller kan worden geclaimd en vergoed.

Teuntje Vis: “Wij proberen het belang van een complete schademelding goed onder de aandacht te brengen bij onze klanten. Des te meer informatie wij ontvangen, des te efficiënter wij aan de slag kunnen met het verhalen van schades. Met als gevolg een grotere kans op succes."

Jim Holman: “Wij geven onder meer presentaties over dit onderwerp bij klanten en benaderen actief de schademelders om essentiële informatie te verzamelen voor het schadedossier; denk hierbij bijvoorbeeld aan wettig en overtuigend bewijs, gegevens van getuigen of kostenopgaven waaruit de omvang van de schade blijkt. Wij denken actief mee om de kans op succesvol schade verhalen te vergroten.”

5. Wat is voor het team een bijzondere waarde?
Het accountmanagement team stelt dagelijks alles in het werk om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn in het complete schadeverhaal proces en levert zo (indirect) een bijdrage aan een verzorgde en veilige buitenruimte.

Teuntje Vis: “Het is ons er alles aan gelegen dat onze klanten enthousiast zijn en blijven over samenwerken met NODR. Wij streven ernaar om een prettige, duurzame vertrouwensband met hen op te bouwen en hen het eenvoudige gemak te laten ervaren van onze veelzijdige dienstverlening.”

Meer weten over NODR of heeft u een vraag voor het accountmanagement team? Neem contact met op met onze accountmanagers via telefoonnummer 020 – 379 00 73.