Misvatting rondom erkenning aan-sprakelijkheid

17 april 2020

Hoe komt een rechter tot een uitspraak?

Overheden hebben, als eigenaar en beheerder van de buitenruimte, de verantwoordelijkheid en zorgplicht om de leefomgeving voor burgers veilig en prettig te houden. Aanleg en onderhoud van degelijke straten en fiets- en voetpaden behoort tot een van de taken. Het kan voorkomen dat een wegbeheerder aanpassingen aanbrengt in een verkeerssituatie nadat er een ongeval heeft plaatsgevonden. Erkent de beheerder hiermee automatisch aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade?

Voorbeeld: Een fietser komt ten val nadat hij tegen een paaltje is gereden dat midden op de weg staat. Hij stelt de gemeente aansprakelijk omdat het paaltje naar zijn mening gevaarlijk is. De gemeente heeft na het ongeval het bewuste paaltje weggehaald. De fietser is nu van mening dat het paaltje inderdaad gevaarlijk was en dat de gemeente door de verwijdering aansprakelijkheid heeft erkend voor de schade die hij geleden heeft. Anders had de gemeente de verkeerssituatie niet aangepast, toch?

Maar is de redenering van de fietser wel juist? Levert het aanpassen van een situatie, nadat een ongeval heeft plaatsgevonden, automatisch (erkenning van) aansprakelijkheid op? En is de aanpassing van de situatie na het ongeval relevant voor het vaststellen van de aansprakelijkheid?

Beoordeling aansprakelijkstelling

Uit jurisprudentie blijkt dat het aanpassen van een situatie na een ongeval voor een rechter geen argument is dat hij laat meewegen bij het beoordelen van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder voor het door het slachtoffer overkomen ongeval.

De rechter kijkt uitsluitend naar hoe de plaats van het ongeval eruitzag ten tijde van het ongeval. Hij beoordeelt de aansprakelijkheid aan de hand van criteria als gebruikelijkheid en veiligheid van de (verkeers)situatie dus gedurende het ongeval.

Door een aanpassing van de situatie is deze mogelijk veiliger dan voorheen, maar dit betekent niet automatisch dat de situatie eerder onveilig was.

Hulp nodig?

Bent u aansprakelijk gesteld en heeft u behoefte aan advies en ondersteuning van een onafhankelijk juridisch expert? Neem contact met ons op!