Fotomateriaal als bewijsmateriaal

24 februari 2021

Het overgrote deel van de schademeldingen die NODR ontvangt, betreft schade aan een lichtmast. Hoe belangrijk is het beeldmateriaal hierin?

Het lijkt misschien eenvoudig om zo´n schade te verhalen, maar in de praktijk blijkt dit vaak een stuk lastiger. De reden? Verzekeringsmaatschappijen en het Waarborgfonds Motorverkeer zijn zeer kritisch en vragen om overtuigend bewijsmateriaal. Welke rol speelt fotomateriaal hierin?

Voor NODR zijn foto’s hét bewijsmateriaal om de schade aan een lichtmast aan te kunnen tonen en de betrokkenheid van een motorrijtuig te kunnen vaststellen. Dit is van belang om een schade te kunnen verhalen. Bovenstaande foto van de scheve lichtmast beschouwen wij als een uitstekende objectfoto. De foto maakt duidelijk dat het object is beschadigd. Echter is deze foto niet voldoende bewijslast om de schade aan de lichtmast te verhalen. Waarom? De foto beantwoordt enkele vragen, maar roept ook vragen op: bijvoorbeeld waar precies staat de lichtmast? Loopt er een weg naast het fietspad? Kan een motorvoertuig in de buurt komen van de lichtmast? Wat is de exacte schade aan de lichtmast? Zijn er sporen van een aanrijding aan de lichtmast? Zijn er stille getuigen? Vragen die van belang zijn om te beantwoorden om de schade met succes te kunnen verhalen.

Goede foto’s maken het succesvol verhalen van schade makkelijker

Op de foto lijkt het alsof het armatuur nog in goede staat verkeert: de verlichting brandt immers. Toch kan het zijn dat het armatuur wel degelijk stuk is. Misschien is de bevestiging ervan gescheurd of gebroken. Zo ja, moet het armatuur worden vervangen door een nieuw exemplaar. Het is dan belangrijk om ook over fotomateriaal te beschikken waarop te zien is dat het armatuur inderdaad beschadigd is. Daarnaast moet in dit geval worden aangetoond dat de lichtmast is beschadigd als gevolg van een aanrijding met een motorvoertuig. Wat nog ontbreekt om de schade goed verhaalbaar te krijgen, is een foto waarop de schadesporen zichtbaar zijn (detailfoto) en een foto van de lichtmast in de omgeving (overzichtsfoto).

Welke foto’s zijn nodig voor het indienen van een kwalitatieve schadeclaim?

Voor het indienen van een schadeclaim bij het Waarborgfonds Motorverkeer of een verzekeringsmaatschappij moet de schade en de schadeomvang worden aangetoond.

Ons advies:
  • Lever minimaal 3 foto’s aan. Een objectfoto, een detailfoto en een overzichtsfoto. Op een detailfoto zijn de schadesporen goed zichtbaar. Een overzichtsfoto toont aan of een motorvoertuig in de buurt van het beschadigde object kan komen.
  • Maak foto’s van ‘stille getuigen’ zoals deze ter plaatse zijn aangetroffen. Bijvoorbeeld autoglas, een stukje voorbumper of een onderdeel van een vrachtwagen. Met deze foto’s kan worden aangetoond dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig.
  • Neem foto’s van twee kanten. Dit geeft een completer beeld van de situatie ter plaatse.

Meer weten over de rol van goed fotomateriaal in het schadeverhaal? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij vertellen u er graag meer over.