Interessante ontwikkelingen in 2020

17 maart 2021

Terugblik op 2020 en overheden kiezen vaker voor NODR

2020 is een jaar waarin ontzettend veel is gebeurd. Het is een jaar waarin we als bedrijf grote duurzame stappen hebben gezet, meerdere nieuwe klanten hebben mogen verwelkomen voor het verhalen van schade in de buitenruimte, een bewustwordingscampagne hebben gelanceerd en een vakinhoudelijke opleiding hebben ontwikkeld voor medewerkers. En niet te vergeten een jaar waarin wij werden geconfronteerd met de coronapandemie en daardoor onze klanten tot op de dag van vandaag op afstand bedienen.

Een overzicht van ontwikkelingen in 2020:

 • In totaal 12.500 schadeclaims behandeld en 22 miljoen euro aan schades verhaald
  Het is goed om te zien dat steeds meer overheden het maatschappelijk belang vooropstellen bij het verhalen van schade op de veroorzaker. Zo wordt voorkomen dat uiteindelijk de belastingbetaler opdraait voor de herstelkosten.
 • Stijging aantal schademeldingen
  Het aantal schademeldingen is in 2020 gestegen, ondanks de coronacrisistijd. Redenen die volgens ons hieraan ten grondslag liggen: de voortzetting van onderhouds- en nieuwbouwwerkzaamheden van buitendienstmedewerkers en aannemers tijdens corona, het bewustzijn van schadeverhaal bij overheden en het grote aantal extra verkeersbewegingen van koeriersdiensten. Doordat NODR digitaal al sterk is uitgerust, de NODR Schade App, liepen de schademeldingen probleemloos door.
 • Openbare verlichting wederom grootste schadepost
  Van al het aanwezige wegmeubilair blijft openbare verlichting de grootste schadepost. Op de tweede plaats staat bebording. Dit is niet geheel verrassend, aangezien beiden in zeer grote getale aanwezig zijn in de buitenruimte.
 • Blijven creëren van schadebewustzijn
  Om klanten bewust(er) te maken van het nut van het verhalen van schade in de openbare ruimte, hebben we een speciale bewustwordingscampagne gelanceerd. Via de NODR informatiebox, met daarin handige tools voor medewerkers, vragen we extra aandacht voor het (tijdig) melden van schades.
 • Behalen CO2-Prestatieladder niveau 5
  Sinds 2020 neemt NODR deel aan de CO2-Prestatieladder, een instrument dat ons helpt bij het reduceren van de CO2-uitstoot en het energieverbruik. Medio 2020 behaalden wij het certificaat voor niveau 3 en eind van het jaar het certificaat voor niveau 5. Met het behalen van niveau 5 laten wij zien dat onze organisatie zich actief inzet om de CO2-footprint te verkleinen.
 • Ontwikkeling vakinhoudelijke opleiding
  NODR is een kennisintensief bedrijf. Speciaal voor onze schadebehandelaars en accountmanagers hebben wij een opleiding op maat ontwikkeld die nauwgezet aansluit bij onze specialistische diensten. Het is een opleiding in het kader van het verzekeringsrecht van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM). Op deze wijze waarborgen en vergroten wij als ervaringsdeskundige de kwaliteit die u van ons gewend bent.

Ook in 2021 blijft NODR zich maximaal inzetten voor overheden om schades in de buitenruimte rechtmatig te verhalen!