Medewerkers NODR blijven in ontwikkeling

05 februari 2021

Kennis is key bij NODR

Wij zijn een kennisintensief bedrijf. Onze mensen zijn het belangrijkste van onze organisatie. Hun kennisniveau is essentieel om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Daarom investeren wij in het vergroten van de kennis van onze medewerkers.

NODR heeft voor medewerkers een opleiding ontwikkeld die nauwgezet aansluit bij de specialistische diensten van het bedrijf. Het betreft een vakinhoudelijke opleiding in het kader van het verzekeringsrecht van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) en is bedoeld voor schadebehandelaars en accountmanagers.

De partijen waar wij claims indienen namens onze klanten worden steeds kritischer. Zij dagen onze medewerkers inhoudelijk steeds vaker uit. Dit vraagt dat onze schadebehandelaars en accountmanagers over veel specialistische kennis en kunde moeten beschikken om schades met succes te verhalen.

Aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling

Met de ontwikkeling van een opleiding op maat, borgen en vergroten wij als ervaringsdeskundige de kwaliteit die onze klanten van ons gewend zijn. Met het delen van de aanwezige kennis in onze organisatie, blijven alle medewerkers op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de markt en kunnen zij hierop goed anticiperen.

De opleiding bestaat uit drie onderdelen:

  1. Basiscursus: inhoudelijke basiskennis
    Wat is de juridische basis? Welke jurisprudentie is relevant? Wat zijn de kaders van mijn werk?
  2. Vervolgcursus: het maken van een gedegen schaderapport
    Welke vragen moeten worden beantwoord in een schaderapport? Hoe maak ik een juiste en complete fotoanalyse van beschadigde objecten?
  3. Verdiepingscursus: factuuranalyse
    Hoe bouw ik een goed totaaloverzicht op? Hoe kan ik verbanden zien en leggen tussen alle informatie?

De basiscursus is intussen afgerond. Alle deelnemers hebben deze met succes gevolgd en een welverdiend certificaat ontvangen. Op korte termijn gaat de vervolgcursus van start.

“Ik ben van mening dat wanneer je meer kennis in huis hebt, het je werk nóg leuker maakt!”, aldus Wilfred Dijkstra, Operational Manager en tevens medebedenker van de opleiding.


Foto: (llinks) Wilfred Dijkstra, Operational Manager bij NODR, reikt een certificaat uit aan (rechts) Jim Holman, Accountmanager bij NODR.