Subsidievergoeding chemisch drugsafval blijft van kracht

28 januari 2021

Ondervindt uw gemeente schade door chemische drugsdumping? De kosten voor het opruimen en saneren zijn grotendeels verhaalbaar!

Afval uit drugslabs wordt regelmatig gedumpt in de buitenruimte. Het vormt een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en het milieu. Het is dan ook noodzaak om het drugsafval snel en grondig te verwijderen. Schade wordt hierdoor zoveel mogelijk beperkt. Vaak is het opruimen van drugsafval een kostbare aangelegenheid. De provincies nemen dit probleem uiterst serieus en daarom is er een speciale subsidieregeling van kracht voor de aanpak van illegale synthetische drugsdumping. Gemeenten kunnen hierop een beroep doen zodat niet alle kosten voor eigen rekening komen.

Onze tip: Elke provincie beschikt over een jaarlijks vastgesteld subsidiebudget. Dit budget wordt verdeeld op basis van volgorde binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Oftewel: wie het eerst komt, het eerst maalt. Wees er dus snel bij!

Hulp nodig bij de subsidieaanvraag?

Een kwalitatieve subsidieaanvraag vergroot uw kans op slagen. Onze specialisten zijn op de hoogte van de recente wijzigingen omtrent het aanvragen van subsidie voor het opruimen van chemisch drugsafval. Zij gaan direct aan de slag met uw subsidieaanvraag en nemen het administratieve traject uit handen. Ze zorgen voor een adequate en correcte samenstelling van het eisenpakket, de financiële onderbouwing, de communicatie met de politie en het indienen van de aanvraag. Dat scheelt u kostbare tijd.

Zie ook de leaflet voor meer informatie. Voel je vrij om deze te delen met collega’s.