Enquête Fonds Slachtofferhulp naar verkeersveiligheid in NLD

10 maart 2022

6 kansen voor een veiliger werkverkeer!

Wist u dat jaarlijks ruim 430.000 personen betrokken raken bij een verkeersongeval? En dat hiervan zo’n 130.000 mensen terechtkomen op de spoedeisende hulp? Zelfs in het coronajaar 2020, waarin de verkeersdrukte drastisch was afgenomen, waren de aantallen hoog. Een groot aantal verkeersongevallen kunnen voorkomen worden door het treffen van (soms eenvoudige) maatregelen die het verkeer veiliger maken.

Het Fonds Slachtofferhulp zet zich in voor verkeerslachtoffers en het vergroten van de verkeersveiligheid. Het fonds deed onlangs onderzoek naar thema’s die het Nederlandse publiek belangrijk vindt in het kader van het vergroten van de verkeersveiligheid. Dit leverde verrassende uitkomsten op. Lees hier de uitkomsten van het onderzoek van Fonds Slachtofferhulp.

Wat kunnen gemeenten doen voor een veiliger verkeer?
NODR is sinds 2016 supporter van Fonds Slachtofferhulp. In de dagelijkse praktijk zien ook wij, als onafhankelijk expert in schade verhalen, dat sommige schades (waarbij soms ook slachtoffers te betreuren zijn) voorkomen hadden kunnen worden. Daarom vinden wij het belangrijk om de uitkomsten van het onderzoek van Fonds Slachtofferhulp te delen. Want niet alleen de landelijke overheid, maar ook gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld door het veiliger maken van fietspaden en wegen. En ook wijzelf, door het blijven supporten van het fonds én door kritisch naar ons eigen verkeersgedrag te blijven kijken.

Meer weten over Fonds Slachtofferhulp? Zie https://fondsslachtofferhulp.nl/