Het mysterie van de beschadigde lichtmast. NODR ontrafelt de oorzaak!

16 september 2022

Schade aan openbare verlichting komt vaak voor. Dit is eenvoudig te verklaren doordat er een aantal miljoen lichtmasten staan in de buitenruimte. Er zijn veel verschillende oorzaken van schade aan openbare verlichting. In sommige situaties is de oorzaak in eerste instantie een groot raadsel. De kunst zit hem dan ook in het achterhalen van wat er precies is gebeurd en wie of de veroorzaker van de schade is.

Het ophelderen van de schade

Wat valt op aan bovenstaande foto? Is het de lichtmast, de weg of de groenstrook? Foto’s kunnen veel vertellen over de oorzaak van een schade en zijn dan ook belangrijk bewijsmateriaal. Op bovenstaande foto lijkt het alsof de lichtmast is doorgezaagd. Maar door wat en door wie is deze schade nou veroorzaakt? Op deze foto is duidelijk zichtbaar dat het gras (onlangs) recentelijk netjes gemaaid is. Ook is goed te zien dat het struikgewas gedeeltelijk platgereden is en dat er een breed bandenspoor aanwezig is. Alles bij elkaar opgeteld, is het zeer aannemelijk dat de schade aan de lichtmast is ontstaan tijdens het groenonderhoud.

Is een schade veroorzaakt tijdens maaiwerkzaamheden verhaalbaar?

Jazeker! In de meeste gevallen wordt het openbaar groen gemaaid met professionele maaiwerktuigen. Daar lijkt ook in dit geval sprake van. Als duidelijk is dat een schade is ontstaan tijdens maaiwerkzaamheden, dan is de veroorzaker vrijwel altijd te achterhalen. Gemeenten weten immers welke partij per gemeentegebied verantwoordelijk is voor het groenonderhoud. Dit betekent dat er, in geval van schade door maaiwerktuigen tijdens groenonderhoud, geen aanspraak kan worden gemaakt op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Hoe kan de schade worden verhaald?

Uit ervaring weten wij dat, ook al lijkt het soms zo eenvoudig, het verhalen van een schade nogal wat voeten in de aarde heeft. Daarom helpen onze experts de gemeenten hierbij. Zo onderhouden wij namens de gemeente het contact met het verantwoordelijke groenonderhoud bedrijf (waarmee de gemeente samenwerkt). Zo houden we een digitaal schadedossier bij, bepalen we de exacte schadeomvang, doen we aanvullend (buurt)onderzoek.

Wij denken graag met u mee

Deskundige grootgroenvoorzieners treffen meestal passende voorzorgsmaatregelen om schades tijdens het groenonderhoud te voorkomen. Zij hebben hierin namelijk, net als gemeenten, een zorgplicht richting de burger. Een nulmeting voorafgaande aan de werkzaamheden kan veel discussie voorkomen. Toch kan het gebeuren dat er per ongeluk schade ontstaat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

NODR is vertrouwd met het verhalen van schades in de openbare ruimte. Is het voor u telkens weer een flinke opgave om een schade in de openbare ruimte te verhalen? Onze experts nemen het complete schadeverhaalproces uit handen. Wilt u Meer weten? Neem contact met ons op.