Ondergrondse kabel- en leidingschade? Ook deze halen wij naar boven!

18 mei 2022

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder onze voeten. Hiermee is het ondergrondse kabel- en leidingennetwerk in ons land het dichtste van Europa.

Gasleidingen, waterleidingen, elektriciteitskabels, glasvezelkabels, maar ook telefoonkabels, televisiekabels, internetkabels en rioolbuizen. Een overvolle ondergrond betekent een grotere kans op schade bij graafwerkzaamheden. Daarom mogen er in Nederland zonder toestemming geen graafwerkzaamheden plaatsvinden.

De WIBON en KLIC essentieel bij aansprakelijkheid en verhaalbaarheid

Om graafschade te voorkomen en veiligheid te bevorderen, heeft de overheid een wet gemaakt: de WIBON. De WIBON schrijft de wijze van informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders voor. In deze wet is opgenomen dat voor machinale graafwerkzaamheden altijd een KLIC-melding moet worden gedaan bij het Kadaster.

Zie de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over veilig graven.

Ons advies: Zorg ervoor dat uw netgegevens bij het Kadaster - over binnen welk gebied in Nederland u kabels en leidingen beheert - altijd up-to-date zijn. Zo voorkomt u een mogelijke boete. En tevens zorgt u ervoor dat de grondroerder altijd aansprakelijk kan worden gesteld in geval van schade.

Herkent u deze graafschades?

Er komen in gemeenten vele soorten schades voor bij graafwerkzaamheden.

Enkele voorbeelden:

• Een heipaal gaat door een glasvezelkabel
• Een beschoeiing wordt door een persleiding gedrukt
• Een kraan trekt een kabel kapot
• Een vangrailstaander gaat door een kabel waarop lichtmasten zijn aangesloten
• Een kabel wordt geraakt bij het uitgraven van een lichtmast

Vanzelfsprekend kunt u alleen schades aan kabels en leidingen waarvan uzelf eigenaar bent verhalen, zoals een schade aan een stuurkabel van een verkeersregelinstallatie, schade aan een warmtenet, schade aan een rioolnet en schade aan een eigen net openbare verlichting.

Hoe groot is de kans dat een schade succesvol wordt verhaald?

Het verhalen van schade aan kabels en leidingen is niet eenvoudig. De bewijsvoering ligt volledig bij de eigenaar, waarbij er aan enkele voorwaarden moet worden voldaan. Zo is het uitsluitend mogelijk om een schade te verhalen waarbij de veroorzaker bekend is. Ook moet er sprake zijn van voldoende overtuigend bewijsmateriaal waarmee kan worden aangetoond dat de grondroerder de schadeveroorzaker is.

Ons advies: Maak altijd voldoende foto’s van een schade. Fotomateriaal is namelijk essentieel bewijsmateriaal. Met foto’s kunt u duidelijk aantonen hoe u een schade heeft aangetroffen.

Voorbeeld: de foto bij dit artikel laat overduidelijk zien dat de paal ten behoeve van een omheining door een rioolbuis is gegaan.

Hulp nodig?

Onze vastberaden experts beschikken over alle relevante (juridische) kennis en ervaring m.b.t. het verhalen van kabel- en leidingschade. Daardoor zijn wij in staat om met succes schades te verhalen, daar waar het anderen vaak niet lukt. Benieuwd wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.