Schade aan bomen, hoe zit dat juridisch?

16 september 2022

NODR verhaalt diverse schadesoorten voor gemeenten, waaronder het verhalen van schade veroorzaakt aan gemeentelijk groen. Hieronder worden heggen, groenstroken, bloemperken, bomen en dergelijke verstaan. Het verhalen van boomschade is complex. Niet alle schade is verhaalbaar en voor de boomwaardebepaling en de schadeberekening wordt een speciale rekenmethode gehanteerd. Welke uitspraak deed de Hoge Raad ook alweer in 2017 en wat kun je wel en niet claimen?

Boomschade: de ene boom is de andere niet

De Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) heeft in het verleden een praktische rekenmethode ontwikkeld voor de waardebepaling en schadeberekening van bomen. Na een uitspraak (sinds 15-12-2017) van de Hoge Raad in een zaak over boomschade, aangespannen door de schadeveroorzaker, is de NVTB momenteel bezig met een actualisatie van hun rekenmodel. De Hoge Raad was in de betreffende zaak van oordeel dat als een boom wordt beschadigd zonder dat vervanging noodzakelijk is, de boom tot het moment van beschadiging zijn functie volledig heeft vervuld en daarna nog deels vervult.

Geld groeit niet aan gemeentelijke bomen

Deze uitspraak van de Hoge Raad heeft belangrijke gevolgen voor het vergoeden van schadekosten veroorzaakt aan gemeentelijke bomen. De schadekosten van bomen die enkel bast- en/of spintschade vertonen, zijn voortaan niet meer verhaalbaar. Deze bomen zijn niet dermate beschadigd dat ze vervangen dienen te worden door een nieuwe boom, aldus De Hoge Raad. Het eerder vervangen van bomen en het maken van kosten voor langer behoud van bomen in de toekomst kunnen dus niet meer geclaimd worden.

Bereddingskosten, zoals snoeien, wondbehandeling en nazorg zijn wel verhaalbaar. Bomen die total loss worden verklaard, het volledig verloren gaan van een boom, kunnen nog wel in zijn geheel worden verhaald op de schadeveroorzaker.

Als gevolg van een aanrijdingschade kan het zijn dat de levensduur van een boom zal worden verkort. Het is dan ook spijtig voor eigenaren van bomen dat door de uitspraak van de Hoge Raad, die onherroepelijk is, een dergelijke schade niet meer verhaald kan worden.

Voor de boomwaardebepaling en de schadeberekening blijft de NVTB-methode -van toepassing.

Actualisatie rekenmodel

De onderbouwing van de schadeberekening als de boom niet volledig verloren gaat, zal dus geactualiseerd moeten worden. Omdat dit een complexe materie is, waarbij veel verschillende factoren een rol spelen, is de aanpassing nog niet gereed. Grote zorgvuldigheid is geboden, de NVTB is er druk mee bezig. Wij houden u op de hoogte!

Vraag het de expert

De exacte waarde van gemeentelijke bomen varieert. Dit heeft onder meer te maken met het soort boom, de locatie waar een boom is aangeplant, de leeftijd van een boom en de functie die een boom vervult binnen de gemeente. Boomschade verhalen is een heus specialisme en vraagt om de juiste kennis en expertise.

Meer weten?

Heb je hulp nodig bij het vaststellen van de exacte schadeomvang? Neem contact op met onze schade expert of uw accountmanager via e-mail info@nodr.nl of telefoonnummer 020-3790073 voor meer informatie en/of advies. Wij helpen je graag verder!

Uw contactpersoon

Ronny de Wit

Schade expert
Stuur een bericht