Het jaar 2022 onder de loep

25 januari 2023

In deze periode blikken wij altijd terug op het voorgaande jaar. Hoeveel schadeclaims hebben we behandeld? Hoe actief is de schade app gebruikt? Hoe tevreden zijn klanten over NODR?

De reden dat we jaarlijks terugkijken, is om vast te stellen of onze organisatie nog de juiste koers vaart. We willen onze klanten zo goed mogelijk van dienst zijn en streven altijd naar verbetering. Om te weten waar klanten behoefte aan hebben en op welke vlakken wij onze dienstverlening kunnen verfijnen, voeren we jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit.

Positieve uitkomst klanttevredenheidsonderzoek

Een ding staat vast: klanten kunnen altijd rekenen op ons deskundige team dat graag kansen grijpt en geen uitdaging uit de weg gaat. Dit blijk ook uit het recent gehouden klanttevredenheidsonderzoek. Voor het derde jaar op rij wordt NODR beoordeeld met 8+ en daar zijn we erg trots op. Wat onze klanten vooral waarderen is dat we hen op prettige wijze ontzorgen, dat we alle schadesoorten in de buitenruimte kunnen verhalen en dat we de benodigde specialistische vakkennis in huis hebben.

Leren en werken

Waar we ook erg blij mee zijn, is dat juridische studenten ook in 2022 hun weg wisten te vinden naar NODR. Studenten krijgen bij ons de ruimte om hun opgedane kennis in de praktijk te brengen. Op deze manier kunnen ze tijdens hun studie waardevolle werkervaring opdoen. Tegelijkertijd profiteren onze klanten van hun juridische expertise en wij van hun frisse blik op ons vakgebied en op de toekomst.

Mijlpalen NODR 2022

Afgelopen jaar hebben we ruim 195 provincies en gemeenten en 60 beheerders in de buitenruimte geholpen met het verhalen van schades. We hebben in totaal ruim 16.000 schades en meer dan 24,75 miljoen euro verhaald. Het hoogst verhaalbare schadebedrag was €157.344,20. Daarnaast nemen we deel aan de CO2-Prestatieladder, een instrument dat ons helpt bij het verminderen van de CO2-uitstoot en het energieverbruik. NODR is gecertificeerd op niveau 5, het hoogste niveau.

Een opvallende ontwikkeling in 2022 is dat maar liefst 94% van alle schades zijn gemeld met de NODR schade app. Ook hebben we een flinke stijging (51%) waargenomen in het aantal schademeldingen betreft kabels en leidingen. Tot slot hebben we bij 1 op de 4 schadedossiers de veroorzaker alsnog weten te achterhalen via buurtonderzoek.

Ook in 2023 kunnen onze klanten op ons vertrouwen met als gezamenlijk doel een veilige buitenruimte voor iedereen!

Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar:

  • Werkzaam voor ruim 195 provincies en gemeenten en 60 beheerders in de buitenruimte
  • Ruim 24,75 miljoen euro verhaald voor onze opdrachtgevers
  • Ruim 16.000 schades verhaald
  • Maar liefst 94% van alle schades zijn gemeld met de NODR schade app
  • Flinke stijging (51%) van het aantal schademeldingen betreft kabels en leidingen
  • Hoogst verhaalbare schadebedrag was € 157.344,20
  • Gecertificeerd op niveau 5 van de CO2 prestatieladder
  • Opdrachtgevers waarderen ons wederom met het rapportcijfer 8+
  • Bij 1 op de 4 schadedossiers is de veroorzaker alsnog achterhaald via buurtonderzoek