Verkeersmaatregelen hoe zit dat nou eigenlijk?

24 april 2024

Verkeersmaatregelen worden uiteraard toegepast zodat men veilig kan werken op of langs de weg. Daarbij wordt de weggebruiker in goede banen geleid en worden ongevallen voorkomen. Verkeersmaatregelen kunnen klein zijn (plaatsen pionnen) of heel groot (instellen omleidingsroutes, wegafzettingen etc). Verkeersmaatregelen brengen dus soms behoorlijk wat kosten met zich mee.

Verkeersmaatregelen zijn opgenomen in de CROW

De CROW biedt een leidraad waar wegafzettingen per situatie aan moeten voldoen. Hierover zijn al vele handleidingen en visies gepubliceerd. Bovendien kan de wegbeheerder en/ of uitvoerder hier zelf ook nog eisen aan verbinden om de veiligheid van zijn eigen werknemers te waarborgen. Het kan ook zijn dat de wegbeheerder extra eisen mbt de verkeersmaatregelen stelt aan de aannemer die op locatie gaat werken. Daarnaast vraagt elke wegsituatie weer om een eigen benadering. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende verkeersmaatregelen nodig binnen en buiten de bebouwde kom en op A- of N-wegen. Zie hiervoor bijvoorbeeld de app op www.werkenaandeweg.nl .

Deze maatregelingen kunnen wij, mits in combinatie met een schade, verhalen voor onze opdrachtgevers mits voldaan is aan enkele voorwaarden. Graag ontvangen wij dan wel goede foto’s van de wegafzetting en het ingezette materieel. Werkbonnen, verkeersplannen of andere bewijzen helpen de kosten voor een wegafzetting zo goed mogelijk te verhalen. Er zijn verzekeraars die minimaal één foto willen van de wegafzetting. Zonder foto vergoeden zij deze helaas niet meer. Als NODR weten wij ook precies waar en welke maatregelen in het verkeer nodig zijn. Wij zijn hier alert op en vragen de verkeersplannen of de ingezette maatregelen door de wegbeheerder zelf op als deze niet bij de schademelding aangeleverd worden. Dit om zeker te zijn dat alle kosten waar je recht op hebt ook vergoed worden.

Zonder schade kunnen we niet verhalen

Er is echter één uitzondering: wegafzettingen bij bijvoorbeeld een ongeval (zonder schade voor de klant) kunnen we niet verhalen. Verkeersmaatregelen, zoals bij een voertuig met pech, vallen ook niet onder de verhaalbare situaties. Dit valt onder de publiekrechtelijke taak van de wegbeheerder, die verantwoordelijk is voor het treffen van verkeersmaatregelen. Dus met name maatregelen die voortkomen uit schade, zoals het plaatsen van een afzetting of schrikhek in afwachting van definitief herstel, kunnen we goed claimen. Een goede foto van dergelijke situaties is zeer nuttig, omdat het succesvol verhalen van schade hierdoor makkelijker wordt. Foto’s verduidelijken de schade aan een object en de betrokkenheid van een motorrijtuig, wat vaak overtuigend bewijsmateriaal is voor verzekeraars en het Waarborgfonds Motorverkeer. Vergeet niet dat ook de inzet van verkeersregelaars bij schade verhaalbaar kan zijn.

Heeft u vragen over het verhalen van verkeersmaatregelen? Neem gerust contact met ons op!