Vrachtwagen te water én klem onder brug. Wat nu?

20 maart 2019

Buitengewoon incident met vrachtwagen. NODR helpt gemeente op de juiste weg!

Een ongeluk in de openbare ruimte zit in een klein hoekje. Gemeenten stellen alles in het werk om te zorgen voor een veilige en prettige woon-, werk- en leefomgeving. Desondanks kunnen incidenten niet altijd worden voorkomen. Dit is onmogelijk met miljoenen burgers en bedrijven die dagelijks gebruik maken van de buitenruimte.

Wij zijn al ruim 30 jaar schadespecialist en hebben in ons bestaan duizenden incidenten de revue zien passeren. Variërend van klein tot groot, van eenvoudig tot complex en van gewoon tot uniek. Zo ook een opmerkelijk incident waarbij een vrachtwagen gedeeltelijk in het water belandde en vastgeklemd zat onder een brug.

Hoe gaan wij als onafhankelijk schadepartner, samen met de gemeente, te werk in een dergelijke uitzonderlijke situatie? Hieronder leest u hoe het traject van het incident met de vrachtwagen is verlopen.

Op welke wijze werd de schade gemeld en welke actie heeft NODR hierop ondernomen?

Een buitendienstmedewerker van de gemeente meldde het incident snel en eenvoudig via de NODR schade app, voorzien van enkele foto’s van het incident. Na binnenkomst van de melding, ontving de medewerker direct een terugkoppeling van NODR dat de schade verder in behandeling werd genomen. Op basis van de foto’s kon al een voorlopige indicatie van de schade worden bepaald. Ook werd door NODR contact gezocht met onder meer de verzekeringsmaatschappij van de schadeveroorzaker en de politie.

NODR hecht er grote waarde aan dat zowel NODR, handelend in naam van de gemeente, als de verzekeringsmaatschappij van de schadeveroorzaker, over dezelfde informatie beschikken bij de bepaling van de schadeomvang. Wanneer mogelijk probeert NODR met de tegenpartij te komen tot een gemeenschappelijke vaststelling. Dit vergroot de kans dat de schade met succes wordt verhaald. Om die reden neemt NODR altijd zo snel als mogelijk contact op met de verzekeraar.

Welk acties heeft de gemeente zelf geplaatst?

Bij dit incident was er sprake van een verontreiniging in de sloot en berm en cosmetische schade aan de onderkant van de brug. Om de openbare weg zo spoedig mogelijk te kunnen vrijgeven voor weggebruikers en de schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken, had de gemeente al spoedig derden ingeschakeld voor het herstel van de schade. Dit vond gefaseerd plaats.

Ook heeft de gemeente de uiteindelijke kostenopgave digitaal ingestuurd naar NODR. Deze werd door NODR grondig gecontroleerd op correctheid en volledigheid, zodat werkelijk niets aan het toeval werd overgelaten. Dit met als doel om de schade juist te verhalen. Tevens heeft de gemeente gedurende het gehele schadeproces regelmatig contact onderhouden met NODR, zodat de gemeente goed door het proces kon worden geleid.

Wat adviseerde NODR betreft de timing van de herstelwerkzaamheden?

In dit geval werd al vroegtijdig gestart met de herstelwerkzaamheden, aangezien onmogelijk kon worden gewacht tot het moment dat de schade was verhaald op de veroorzaker.

Afhankelijk van het type incident kunnen wij beoordelen of een schade kan en mag worden hersteld. Wij benadrukken echter wel dat het in sommige situaties beter is om eerst de inspectie af te wachten, voordat de schade wordt hersteld. Ook adviseren wij altijd om alle beschadigde elementen te bewaren, mocht er na afloop van de herstelwerkzaamheden een inspectie plaatsvinden.

Onze ervaring leert ook dat gemeenten vaak geneigd zijn om een huisaannemer in te schakelen. NODR adviseert om ook offertes van concurrenten op te vragen. Zo is de gemeente verzekerd van een scherp geprijsde en realistisch offerte voor de herstelwerkzaamheden. Ook dit draagt bij aan vergroting van het succesvol verhalen van de schade. Hoe een gemeente uiteindelijk exact handelt in geval van schade, heeft NODR geen invloed op.

Hoe verliep het contact tussen de gemeente en NODR?

Het contact verliep volledig digitaal vanaf de schademelding tot en met de afwikkeling. Via e-mail bleef de gemeente en NODR eenvoudig en nauw met elkaar in contact. Het grote voordeel van een digitale service is dat het proces transparant en efficiënt verloopt. Er wordt een compleet digitaal dossier opgebouwd dat bewaard blijft en altijd eenvoudig te raadplegen is.

Eindresultaat?

De schade werd met succes verhaald en het schadegeval bleek achteraf eenvoudiger dan bovenstaande foto in eerste instantie deed geloven. Met recht een opmerkelijk en onvergetelijk incident!

Klik op de link als u meer wilt weten hoe NODR kan ondersteunen bij complexe schadebegeleiding of neemt contact op.