Goed nieuws! Voortaan krijgen gemeenten een hogere vergoeding

24 april 2023

Illegale synthetische drugsdumping is een probleem dat in vrijwel alle gemeenten voorkomt. Aan het opruimen van drugsafval hangt meestal een flink prijskaartje. Gelukkig bestaat er een speciale subsidieregeling voor gemeenten.

Wat houdt de verhoging van de subsidieregeling in voor gemeenten?

Eerder kregen gemeente 50% vergoed van de eerste € 50.000, - de overige kosten waren voor eigen rekening. Na de verruiming blijft die situatie ongewijzigd echter is er nu wel de mogelijkheid om de eventuele kosten vanaf € 50.000 tot € 200.000,- volledig gecompenseerd te krijgen.

Houd er wel rekening mee dat elke provincie beschikt over een jaarlijks vastgesteld subsidiebudget. Dit budget wordt verdeeld op basis van volgorde binnenkomst van de subsidieaanvragen. Wees er dus op tijd bij.

Is uw gemeente dupe van illegale drugsdumping?

NODR checkt of uw gemeente in aanmerking komt voor gedeeltelijke compensatie van de opruimkosten. Zo komen niet alle kosten voor eigen rekening.

Welke twee zaken u in ieder geval direct moet regelen om voor subsidie in aanmerking te komen:

  1. Sanering door een erkend bedrijf
  2. Inschakelen van de politie

Hulp nodig bij de subsidieaanvraag?

Tijd, kennis en kunde zijn belangrijke factoren bij het indienen van een subsidieaanvraag voor verwijdering van drugsafval. NODR ondersteunt gemeenten in het administratieve traject. Onze experts zorgen onder meer voor een correcte samenstelling van het eisenpakket, de financiële onderbouwing, de communicatie met de politie en het indienen van de aanvraag.

Zie ook: NODR-leaflet schade door drugsdumping

Gerelateerde pagina's