5 veel voorkomende schades in de buitenruimte

27 juli 2023

De ruimte in Nederland is schaars en de Nederlandse bevolking groeit hard. Eind mei 2023 telde ons land ruim 17,5 miljoen inwoners. Een stijgend inwoneraantal zorgt voor extra druk op de openbare ruimte. Het is dan ook geen verrassing dat er dagelijks schade ontstaat aan objecten in de buitenruimte.

Jaarlijks verhalen wij duizenden schades voor gemeenten, provincies en beheerders in de buitenruimte. In 2022 ging het om ruim 16.000 schades. Onze experts zijn intussen dan ook heel wat gewend als het op schades aankomt. Welke schades komen bij NODR nu eigenlijk het meest voor?

Wij hebben ze voor u op een rij gezet:

Openbare verlichting:

In Nederland staan enkele miljoenen straatlantaarns in de openbare ruimte. De kans is dan ook zeer groot dat een lichtmast geraakt wordt als een voertuig van de weg raakt. In de buitenruimte zijn nog veel standaard lichtmasten te vinden, maar het aantal bijzondere lichtmasten, ook wel specials genoemd, neemt toe. In sommige situaties zijn specifieke straatlantaarns immers noodzakelijk.

Onze tip! Specials zijn maatwerk. In geval van schade aan zogeheten specials is de waardebepaling ervan relevant voor het vaststellen van een juiste schadevergoeding. Lever altijd een actuele prijsopgave aan en geef bijvoorbeeld bij de schademelding al aan dat het om een special gaat.

Olie op wegdek:

Bij incidenten met voertuigen komt regelmatig olie op het wegdek terecht. Het is belangrijk om de olie zo snel mogelijk te verwijderen. Dit ter voorkoming van verdere schade aan het asfalt en de veiligheid voor weggebruikers te kunnen garanderen. Bovendien is olie erg schadelijk voor het milieu. Het grondig en veilig verwijderen van olie gebeurt vrijwel altijd met behulp van wegdekreinigers.

Onze tip! Het kundig op beeld vastleggen van een oliespoor is lastig. Zorg ervoor dat er, naast het nodige beeldmateriaal, ook een complete incidentenrapportage wordt gemaakt. Hierin staat alle relevante informatie vermeld van het reinigingsproces. Welk materieel is ingezet? Hoeveel tijd is ermee gemoeid? Wat bedraagt de totale lengte van het oliespoor? Welk reinigingsmiddel is gebruikt? Uw incidentmanagement aannemer kan zelfs direct melden aan NODR

De tekst gaat verder onder de foto's.

Verkeerszuilen:

Ook verkeerszuilen zijn in groten getale aanwezig in de buitenruimte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit object in de lijst staat met veelvoorkomende schades. Een verkeerszuil wordt gebruikt bij wegversmallingen, op vluchtheuvels, in middenbermen van autowegen en fietspaden en indien nodig voorzien van een verkeersbord (voor het aangeven van de verplichte rijzijde).

Onze tip! Verkeerszuilen zijn verkrijgbaar in allerlei varianten en prijscategorieën. Het is belangrijk om voldoende foto’s van goede kwaliteit te maken als er sprake is van schade. Zo kan het exacte type verkeerszuil met bijbehorende prijs eenvoudig worden achterhaald voor een juiste schadeclaim.

Afzetpaaltjes:

Afzetpaaltjes zijn populaire verkeerspaaltjes die veelvuldig worden ingezet om verkeersstromen in goede banen te leiden. Denk aan diamantkoppalen, anti-parkeerpalen, betonpalen, verkeerszuilen etc. en ook biggenruggen. Ondanks de vaak opvallende en reflecterende kleuren zijn ze regelmatig de pineut, doordat ze worden geraakt door weggebruikers.

Onze tip! Afzetpaaltjes worden vaak vergeten bij het bepalen van de totale schadeomvang. Er wordt al snel gedacht dat de schade te klein is om te verhalen. Niets is minder waar! Net als verkeerszuilen zijn afzetpaaltjes verkrijgbaar in vele varianten en prijscategorieën. Op basis van kwalitatieve foto’s kan snel worden vastgesteld of de schade te verwaarlozen is of dat het loont om de schade te verhalen. De arbeidsuren verhalen wij uiteraard ook. Blijf schades aan afzetpaaltjes altijd melden.

Bermschade:

Heel eventjes afgeleid door een heerlijke, maar verraderlijke zomerzon. Of plots moeten uitwijken voor een tegemoetkomende weggebruiker. Voor een weggebruiker het in de gaten heeft, is hij in de berm beland! Schades aan bermen komen regelmatig voor doordat ze overal in de buitenruimte aanwezig zijn. En dat is maar goed ook, want ze zijn essentieel voor een prettige en veilige leefomgeving.

Onze tip! Als er sprake is van bermschade kan het voorkomen dat er, naast opruimingskosten en inzaaikosten (gras/planten/bloemen), ook andere kosten worden gemaakt. Denk aan kosten voor het plaatsen van verkeersafzettingen. Wees dus scherp, want een schade aan een berm kan veel hoger uitpakken dan vooraf gedacht.

Lees ook: De complexiteit van het verhalen van bermschade