Chemische drugsdumping

Dupe van drugsdumping? NODR helpt gemeenten bij subsidie aanvragen

Chemische drugsdumping

In Nederland is sprake van een flinke toename van het aantal chemische drugsdumpingen. Met regelmaat worden geloosde jerrycans, vaten en plastic tanks gevuld met giftig drugsafval aangetroffen.

Chemische drugsdumping komt niet alleen in de buitengebieden, maar ook in de dorpen en steden voor. Steeds meer gemeenten krijgen te maken met dit alsmaar groeiende probleem met verstrekkende gevolgen. Illegale drugsdumping is niet alleen een probleem voor de overheid, maar ook voor de burger, en vormt hiermee een groot gevaar voor de volksgezondheid en het milieu.

In het kader van de zorgplicht richting de burger ligt hier voor gemeenten een verantwoordelijke taak. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, is het noodzaak dat dergelijke illegale synthetische drugsdumpingen snel en grondig worden verwijderd. Hiermee kunnen echter aanzienlijke kosten gepaard gaan. De veroorzaker is meestal niet te achterhalen en de geleden schade kan een gemeente niet verhalen op de onschuldige grondeigenaar van het terrein waar het drugsafval is gevonden. Om niet volledig voor de kosten op te draaien, kunnen gemeenten een beroep doen op een speciale subsidieregeling van provincies.

Uw contactpersoon

Jim Holman

Accountmanager
Stuur een bericht

Aanspraak subsidie opruimkosten synthetische drugsafvaldumpingen

Hoe kun je als gemeente subsidie krijgen voor het opruimen van drugsafval en bodemverontreiniging? Hoe gaat de subsidieprocedure in zijn werk? Aan welke voorwaarden dien je te voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling? In welke periode kun je de aanvraag voor subsidie indienen en op welke wijze?

Tijd, kennis en kunde zijn belangrijke factoren bij de indiening van subsidieaanvragen voor opruiming van drugsafvaldumpingen. NODR is ondersteunend partner voor gemeenten in het administratieve traject voor de aanvraag van subsidie voor verwijdering van drugsafval.

Onze expertise

Onze specialisten helpen u bij het correct samenstellen van het zogeheten eisenpakket, bestaande uit onder meer een milieukundig rapport, politieaangifte, mutatierapport en complete kostenopgave. Zo dragen wij zorg voor het doen van persoonlijke of digitale aangifte bij de politie namens uw gemeente; een tijdrovende handeling. Ook zorgen we voor een juiste registratie van elk voorgevallen incident. Niet alleen nodig om aanspraak te kunnen doen op subsidie, maar ook goed om helder inzicht te krijgen in het aantal incidenten en de exacte drugdumping locaties in uw gemeente.

Daarnaast werken we intensief samen met de door u aangestelde incidentmanagement aannemer die verantwoordelijk is voor het professioneel verwijderen van de drugsdumping en het verkrijgen van het milieukundig rapport. Tevens houden wij de aanvraagperiode voor subsidie van uw provincie nauwlettend in de gaten en dienen wij het eisenpakket namens uw gemeente in bij het juiste loket.

Wij nemen graag de bijkomende administratieve taken voor u uit handen, zodat u uw zorgplicht richting de burger zo optimaal mogelijk kunt blijven vervullen.

Meer informatie? neem contact met ons op of mail naar info@nodr.nl .

Bekijk ook