Vandalisme

In 90% van de gevallen niet verhaalbaar. Maar toch maatschappelijk belangrijk!

Schade door vandalisme

Schades als gevolg van Vandalisme aan objecten in de buitenruimte kunnen vaak niet verhaald worden. De meest voorkomende vandalismeschades zijn vuurwerkschades rond en tijdens oud en nieuw, graffiti, vernieling en brandstichting.

Deze schades worden door de gemeente hersteld voor behoud van een veilige en comfortabele omgeving. Het herstel wordt bekostigd vanuit maatschappelijk geld.

Onze expertise

Het is een maatschappelijk verplichting om elke vorm van vandalisme te registreren. Daarnaast is het van belang te weten wat het de gemeenschap gekost heeft om beleid hier op te kunnen sturen. NODR kan elke vandalisme zaak registreren. Ook helpen wij gemeenten bij de politieaangifte. Met een druk op de knop bieden wij inzicht in alle relevante informatie. Hierdoor heeft de gemeente een goed overzicht wat de vandalisme kosten zijn geweest over een bepaalde periode. Dit komt bijvoorbeeld erg van pas bij een WOB verzoek (Wet openbaarheid van Bestuur) en het levert ook belangrijke managementrapportage op.

Uw contactpersoon

Linda van Zijverden

Teamcoordinator
Stuur een bericht

Tot in de rechtbank

Wanneer een dader wordt aangehouden en voor de rechter moet verschijnen, kan deze veroordeeld worden om de schade te vergoeden. NODR kan zich namens de gemeente strafrechtelijk voegen en het schadebedrag bij de rechter onder de aandacht brengen. Indien HALT wordt ingeschakeld maken wij afspraken over schadebetalingen.

Wij zijn van elke schade thuis

NODR is Nederlands’ enige echte specialist in het verhalen van schades in de buitenruimte. Wij verhalen bijna alle soorten schades in de openbare ruimte; van schade aan lichtmasten tot schade aan groen, kunstwerken en zelfs vaarschades. NODR kan als specialist alle andere schadesoorten meenemen. Bijvoorbeeld wanneer niet alleen de lichtmast beschadigd is, maar ook de berm of het straatwerk. Goed geregeld!

Bekijk ook