Kabels en leidingen

Er ligt 1,7 miljoen km kabels en leidingen in de Nederlandse ondergrond

Schade aan kabels en leidingen

Er is geen land met meer kabels en leidingen in de ondergrond dan Nederland. Er ligt voor ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de Nederlandse ondergrond.

Het risico op schade bij graafwerkzaamheden is dus groot. Jaarlijks gaat het in 35.000 gevallen mis, vooral tijdens graafwerkzaamheden en persboringen.

Wees er snel bij

NODR kan de schade verhalen als bekend is wie de schade veroorzaakt heeft. Veel schades komen echter pas later naar boven. Vaak komt het voor dat de kabel licht beschadigd is en de kabelstoring pas maanden later optreedt. In de praktijk wordt het dan erg lastig om de veroorzaker te traceren en de bewijslast rond te krijgen. Omdat er geen aanspraak gedaan kan worden op een Waarborgfonds is het dus erg belangrijk om er snel bij te zijn. De grondroerder heeft overigens wel de verplichting om de schade aan het net als gevolg van zijn graafwerkzaamheden direct te melden aan de netbeheerder van het beschadigde net (artikel 16 WIBON).

Uw contactpersoon

Jim Holman

Accountmanager
Stuur een bericht

Onze expertise

Ook voor het verhalen van kabels en leidingen heeft NODR een behoorlijke vakkennis opgebouwd. NODR is bekend met de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) en beschikt over relevante jurisprudentie en is op de hoogte van de overige toepasselijke wet- en regelgeving. Dit stelt ons in staat om met succes kabel- en leidingschade te verhalen, daar waar het anderen niet lukt.

Schades aan de ondergrond, kabels en leidingen als gevolg van mechanisch graven bij werkzaamheden of door aanrijding kunnen door NODR worden verhaald, mits de veroorzaker direct aanwijsbaar is. NODR heeft dan foto’s nodig van de beschadigde kabel en de gegevens van de veroorzaker. Schades die later naar boven komen zijn lastiger te verhalen. NODR gaat dan achter de bewijslast aan in samenwerking met de neteigenaar. Wij helpen in het woud van regelgeving en jurisprudentie om tot een goed onderbouwde aansprakelijkstelling te komen.

Wij zijn van elke schade thuis

NODR is Nederlands’ enige echte specialist in het verhalen van schades in de buitenruimte. Wij verhalen bijna alle soorten schades in de openbare ruimte; van milieuschade tot schade aan groen, lichtmasten, kunstwerken en schades aan kabels en leidingen. NODR kan als specialist alle andere schadesoorten meenemen. Schade aan een kabel kan bijvoorbeeld ook een vervolgschade zijn van een aangereden lichtmast. Deze samenhangende kabelschade wordt meegenomen in de totaalclaim van de aangereden lichtmast. Goed geregeld!

Bekijk ook