Wegen en borden

Nederland beschikt over ongeveer 135.000 km openbare wegen

Schade aan wegen en borden

Het wegennet van Nederland is een van de dichtst vertakte wegennetten ter wereld. Nederland beschikt over ongeveer 135.000 km openbare wegen. Daar gaat wel eens wat mis.

De beschadigingen aan wegen en borden door o.a. ongevallen zijn legio. Van diepe krassen, gaten, scheuren en verzakkingen van en in wegen tot omver gereden borden. Vaak kan een deel van kosten van deze schades worden verhaald. Bijvoorbeeld bij een autobrand is de schade aan het wegdek verhaalbaar. Onze specialisten weten hoe een weg in lagen is opgebouwd en zijn op de hoogte van de verschillende herstelmethoden.

Bij schade komt meer kijken dan vervanging

Er zijn veel verschillende type bebording. Denk bijvoorbeeld aan snelheidsborden, waarschuwingsborden, informatieborden of bebakeningsborden. Ze staan langs wegen met verkeersbewegingen, waardoor de kans groot is dat ze beschadigen. Het vervangen van een enkel bord lijkt niet altijd de moeite om te verhalen. Maar vaak komt er veel meer bij kijken. Het bord moet worden weggehaald, weggebracht naar de werf, het nieuwe materiaal moet worden verzameld (paal, bord, en bordklemmen) en op locatie moet de bestrating weer open en dicht gemaakt worden. In sommige gevallen moeten zelfs verkeersmaatregelen worden getroffen. Al deze kosten worden meegenomen in de claim.

Uw contactpersoon

Henk Lorsé

Accountmanager
Stuur een bericht

Elke schade zijn verhaal

NODR werkt zowel voor de gemeente als voor de onderhoudspartners van de gemeente, die het beheer en onderhoud uitvoeren. Aannemers, die daar contractueel zelf voor moeten zorgdragen. Dus zowel voor de eigenlijke eigenaar als voor de contractuele partij. We zien jaarlijks heel wat schades voorbij komen, alle met hun eigen verhaal.

Wij zijn van elke schade thuis

NODR is Nederlands’ enige echte specialist in het verhalen van schades in de buitenruimte. Wij verhalen bijna alle soorten schades in de openbare ruimte; van schade aan het wegen en borden tot schade aan groen, kunstwerken of lichtmasten. NODR kan als specialist alle andere schadesoorten meenemen. Bijvoorbeeld wanneer niet alleen de bebording beschadigd is, maar ook de berm, het straatwerk of de lichtmast. Goed geregeld!

Bekijk ook