Groenschade

De schade aan groen is ook verhaalbaar

Schade aan groen

De schade aan het (gemeentelijk) groen wordt vaak onderschat. Veelal realiseert men zich niet dat dergelijke schades ook verhaalbaar zijn.

Het gaat hier niet alleen om bomen, maar ook aan bosschages, heggen, speelvelden, rotondebeplantingen, borders, groenstroken, parken, talud, bloemenperken of (tussen)bermen. Een melding volstaat, het bepalen van het waardeverlies wordt door NODR opgepakt. Dit kan uiteraard in samenwerking met de klant of een taxatie door een externe (boom-)expert.

Boomtaxatie

NODR heeft een goede samenwerking met boomtaxateurs. Bij omvangrijke boomschade wordt vaak een boomtaxatie opgesteld. Er wordt dan o.a. gekeken naar de functie van de boom. Schade aan bomen die een laanfunctie accentueren ligt bijvoorbeeld vaak hoger dan gemiddeld. Dit geldt ook voor monumentale bomen, bijvoorbeeld op een dorpsplein. Deze bomen hebben een belangrijke esthetische waarde en zijn vaak bepalend voor het historisch aanzicht. Hierdoor is de waarde hoger.

Uw contactpersoon

Antoine Godschalk

Registerexpert
Stuur een bericht

Waardebepaling

De taxateur stelt vast hoeveel uw boom waard was voorafgaande aan de schade en wat de waardevermindering is als gevolg van de schade. Dan kan er een reële schadeclaim ingediend worden bij de veroorzaker van de schade.

Voor het bepalen van de monetaire waarde van bomen bestaan in Nederland in beginsel drie taxatiemethoden:

  • De marktwaarde c.q. handelswaarde
  • De vervangingswaarde
  • De rekenmethode volgens ‘Richtlijnen NVTB of methode Raad’

Wij zijn van elke schade thuis

NODR is Nederlands’ enige echte specialist in het verhalen van schades in de buitenruimte. Wij verhalen bijna alle soorten schades in de openbare ruimte; van schade aan lichtmasten tot schade aan groen, kunstwerken en zelfs vaarschades. NODR kan als specialist alle andere schadesoorten meenemen. Bijvoorbeeld wanneer niet alleen de lichtmast beschadigd is, maar ook de berm of het straatwerk. Goed geregeld!

Bekijk ook