Groenschade

De schade aan groen is ook verhaalbaar

Schade aan groen

De schade aan het (gemeentelijk) groen wordt vaak onderschat. Veelal realiseert men zich niet dat dergelijke schades ook verhaalbaar zijn.

Het gaat hier niet alleen om bomen, maar ook aan bosschages, heggen, speelvelden, rotondebeplantingen, borders, groenstroken, parken, talud, bloemenperken of (tussen)bermen. Een melding volstaat, het bepalen van de schade wordt door NODR opgepakt. Dit kan uiteraard in samenwerking met de klant of een taxatie door een externe (boom-)expert.

Boomtaxatie

NODR heeft een goede samenwerking met boomtaxateurs. Bij omvangrijke boomschade wordt vaak een boomtaxatie opgesteld. Er wordt dan o.a. gekeken naar de functie van de boom. Schade aan bomen die een laanfunctie accentueren ligt bijvoorbeeld vaak hoger dan gemiddeld. Dit geldt ook voor monumentale bomen, bijvoorbeeld op een dorpsplein. Deze bomen hebben een belangrijke esthetische waarde en zijn vaak bepalend voor het historisch aanzicht. Hierdoor is de waarde hoger.

Uw contactpersoon

Jim Holman

Accountmanager
Stuur een bericht

Wij zijn van elke schade thuis

NODR is Nederlands’ enige echte specialist in het verhalen van schades in de buitenruimte. Wij verhalen bijna alle soorten schades in de openbare ruimte; van schade aan lichtmasten tot schade aan groen, kunstwerken en zelfs vaarschades. NODR kan als specialist alle andere schadesoorten meenemen. Bijvoorbeeld wanneer niet alleen de lichtmast beschadigd is, maar ook de berm of het straatwerk. Goed geregeld!

Bekijk ook