Risico- management

Voorkomen is beter dan claimen

Gemeenten worden meer dan 20.000 keer per jaar aansprakelijk gesteld. Als gemeente heeft u de verantwoordelijke taak om te zorgen voor een veilige en toegankelijke woon-, werk- en leefomgeving voor iedereen.

Voor een optimaal beheer van de openbare buitenruimte is het van belang dat u als gemeente weet wat er speelt, waar kansen te behalen zijn en waar risico’s op de loer liggen. Hier ligt een enorme uitdaging. Wegbeheer brengt immers risico’s met zich mee.

Hoe risicobewust is uw gemeente? Is uw gemeente voldoende risicobestendig? Hoe voorkomt u als wegbeheerder ongelukken en verbetert u de verkeersveiligheid? Heeft u de probleemgebieden, waaruit mogelijke schadeclaims van burgers kunnen voortvloeien, helder in het vizier? Bent u bekend met doeltreffende maatregelen om de risico’s in uw gemeente te beperken?

Met behulp van een risicoanalyse brengen wij huidige en toekomstige risico’s voor aansprakelijkstellingen in uw gemeente zorgvuldig in kaart.

Vanaf € 1500,- eenmalig.

Uw voordelen

  • Alle risico’s helder in kaart
  • Inzicht financiële draagkracht
  • Overzicht preventieve maatregelen en doelgerichte oplossingen
  • Effectieve en efficiënte risicobeheersing
  • Vergroten risicobewustzijn

Services

WA Risicomanagement

voor het in kaart brengen

NODR kan gemeenten bijstaan met behulp van onze WA risicopreventiescan. Deze scan helpt bij het in kaart brengen van risico’s op het gebied van wettelijke aansprakelijkheid. Dit leidt tot inzicht in welke aansprakelijkstellingen kunnen worden overgedragen, vermeden, verminderd of simpelweg worden geaccepteerd. Hierdoor bespaart de gemeente kosten en zullen aansprakelijkstellingen worden voorkomen.

Wees niet bang om te falen. Je hoeft het maar één keer bij het juiste eind te hebben.

Marianne van Herwijnen - Juriste

Bekijk ook

Hulp bij claimafhandeling

NODR introduceert de WA Assistent

Meer weten

Uitbesteden van claims

Ons juridisch team staat voor u klaar

Meer weten