Vaarschade

Schade door en met schepen; een hele andere wereld

Vaarschades

De schades die schepen veroorzaken aan kademuren, pontons, bruggen, steigers, meerpalen, remmingwerken, sluisdrempels enzovoort kunnen aanzienlijk zijn.

Het aansprakelijkheidsvraagstuk ligt bij vaarschades vaak zeer genuanceerd. Er zijn namelijk meerdere partijen bij betrokken. Zoals de rederij, de eigenaar van het schip, de makelaar van het schip, de schipper, en de benadeelde zelf. Juridisch heeft dit wel wat voeten in aarde. Je moet weten wie de veroorzaker is. Er is hier geen waarborgfonds ingeval de schipper doorvaart en de veroorzaker onbekend blijft.

Schakel een expert in

Bij een buitenlands schip is vaak sprake van een in het buitenland gevestigde verzekeraar. Deze heeft vaak geen vertegenwoordiging in Nederland. Daarom wordt bij vaarschade meestal direct een expert ingeschakeld door de verzekeringsmaatschappij of de rederij van de schadeveroorzaker. Het is bij nautische schades belangrijk om direct ter plaatse te gaan, eventueel een bankgarantie te eisen en de expert van de tegenpartij meteen uit te nodigen. Zodoende kunnen er afspraken worden gemaakt waardoor de tegenpartij later geen gelegenheid heeft om procesfouten als matigingsgrond aan te voeren. NODR kan hierbij ingeschakeld worden als expert om uw belangen te behartigen (onafhankelijke expertise).

Uw contactpersoon

Ronny de Wit

Schade expert
Stuur een bericht

Onze expertise

NODR heeft zich gespecialiseerd in het verhalen van schade aan weg- en vaarmeubilair van en voor overheden. Het verhaal proces hebben wij m.b.v. nieuwe technologieën en systemen uiterst efficiënt ingericht om het proces zo snel en correct mogelijk af te kunnen wikkelen. We hebben de juiste experts aan boord om zowel kleine als grote (nautische) schades succesvol te verhalen bij de veroorzaker.

Wij zijn van elke schade thuis

NODR is Nederlands’ enige echte specialist in het verhalen van schades in de buitenruimte. Wij verhalen bijna alle soorten schades in de openbare ruimte; van weg- en vaarschades tot schade aan groen, kunstwerken en schade aan lichtmasten. NODR kan als specialist alle andere schadesoorten meenemen. Bijvoorbeeld wanneer niet alleen de steiger beschadigd is, maar ook het de kade en het straatwerk. Goed geregeld!

Bekijk ook